ปปง. เปิดรับคำร้องเหยื่อ"เมจิก สกิน" 21ก.พ. – 22 มี.ค.

  • วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 14:37 น.

ปปง. เปิดรับคำร้องเหยื่อ"เมจิก สกิน" 21ก.พ. – 22 มี.ค.

ปปง. เปิดรับคำร้องเหยื่อ"เมจิก สกิน" -“ณิชาพัชรกับพวก”ปลอมเอกสารลักทรัพย์ 21ก.พ. – 22 มี.ค.นี้หลังมีบอร์ดธุรกรรมฯมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์แล้วเกือบ 100 ล้าน

เมื่อวันที่ 22 กพ. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) พล.ต.ต.ปรีชา  เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)  กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 12 กพ.ที่ผ่านมาให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายกลุ่มบุคคลซึ่งได้หลอก ลวงจำหน่ายสินค้าอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชนภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวกจำนวน 26 รายการ พร้อมดอกผล และราย น.ส.ณิชาพัชร นุ่มเมือง กับพวก ซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ ลักทรัพย์ จำนวน 15 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าเกือบ 100 ล้านบาทมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นั้น ขณะนี้ปปง.ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าวแล้ว

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวว่า สำหรับผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิได้โดยนำหลักฐานมาแสดงพร้อมระบุรายละเอียดจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาหลักฐานแสดงการรับ – จ่ายเงิน (Statement แสดงรายการลงทุน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหากกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำร้องแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาทสำเนาหลักฐานแสดงรหัสสมาชิก หรือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกบริษัท เมจิก สกิน จำกัด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(ถ้ามี) สำเนาหลักฐานแสดงการแจ้งความร้องทุกข์ หรือดำเนินคดีทางศาล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   โดยปปง.จะรับยื่นคำร้องฯตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ–22 มี.ค. นี้

ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับผู้เสียหายในคดีดังกล่าวมีมากกว่า 145 รายมูลค่าความเสียหายรวม 113 ล้านบาทอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวนได้ยึดทรัพย์สินของบริษัทในเครือเมจิกสกินที่เป็นเงินสดมากกว่า  19 ล้านบาท และรถยนต์หรูคันละ 20 ล้าน 2 คันเพื่อให้ ปปง. ทำการตรวจสอบว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นได้มากจากการกระทำความผิดหรือไม่

ข่าวอื่นๆ