ศาลอาญาเผยเตรียมจ่ายสินบนนำจับผู้ต้องหาหนีประกันแล้ว11คดี

วันที่ 02 ก.ย. 2561 เวลา 16:30 น.
ศาลอาญาเผยเตรียมจ่ายสินบนนำจับผู้ต้องหาหนีประกันแล้ว11คดี
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเผยเตรียมพิจารณาจ่ายรางวัลสินบนนำจับผู้ต้องหาหลบหนีประกัน 11 คดี วงเงินกว่า 2 แสนบาท

นายวิทยา บุญชัยวัฒนา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กล่าวถึงการบังคับใช้ พ.ร.บ.มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560 ว่า หลังจากมีการออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ( ก.บ.ศ.) ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดลักษณะการจ่ายเงินสินบนผู้แจ้งความจับและเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่จับผู้หลบหนีประกันตัว มาบังคับใช้แล้วตั้งแต่ต้นปี 2561

ในส่วนของศาลอาญา ขณะนี้มีการส่งเรื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเสนอขอรับเงินรางวัลให้แก่เจ้าพนักงานที่ติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีประกันแล้ว 12 คดี ซึ่งศาลพิจารณาให้ 11 คดีโดยวงเงินที่ศาลพิจารณาจ่ายให้แล้วตามเกณฑ์ความยากง่ายในการติดตามจับกุมประกอบดุลยพินิจศาล รวมประมาณ 205,500 บาท ส่วนอีก 1 คดีที่ไม่ได้พิจารณาให้นั้นเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด เพราะเป็นการจับกุมผู้ที่หลบหนีหมายจับการคุมประพฤติ

โดยเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนผู้แจ้งความนำจับตามระเบียบฯ กำหนดไว้ไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับกำหนดไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินประกันแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งการแจ้งความหรือนำจับหากมีผู้เกี่ยวข้องหลายราย ก็จะให้แบ่งจ่ายเท่ากันทุกราย

ทั้งนี้หากผู้ที่ถูกจับมีหมายจับในหลายคดี ก็จะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลถือเป็นการจับเพียงครั้งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ดีในการพิจารณานั้นศาลก็จะกระทำโดยรอบคอบชัดเจน อาจมีการไต่สวนก่อนหรือสอบถามถึงข้อเท็จจริงการนำชี้เบาะแสหรือการจับกุม ซึ่งหากน่าสงสัยว่าดำเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงก็จะผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้