ประกันสังคมแจงแก้ปัญหาร้องเรียนได้ 92%

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 12:01 น.
ประกันสังคมแจงแก้ปัญหาร้องเรียนได้ 92%
ประกันสังคมแจงปี60มีเรื่องร้องเรียนกว่า 6.5 พันเรื่อง แก้ไขได้สำเร็จ 92%ภายใน 25 วัน

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2560 มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้ที่เกี่ยวข้องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในระบบประกันสังคมมากถึง 6,533 เรื่อง แต่ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการแก้ไขภายใน 25 วันได้สำเร็จถึง 6,039 เรื่อง คิดเป็น 92%

อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขให้ทันภายในกรอบ 25 วันได้ทยอยดำเนินการลุล่วงไปบ้างแล้ว

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า เรื่องร้องเรียนที่พบมากที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในหมวดการรับบริการ โดยเรื่องการร้องเรียนสาถนประกอบการมากที่สุดคือ 3,212 เรื่อง หรือ 49% รองลงมาคือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่และระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 1,152 เรื่อง หรือ 17%

“สำหรับประเด็นการร้องเรียนเรื่องสถานพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แต่พบว่ามีน้อยมากเพราะส่วนหนึ่งสำนักงานประกันสังคมมีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลคู่สัญญาจึงตระหนักในเรื่องนี้”นายสุรเดช กล่าว