ประกันสังคม เตรียมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท

  • วันที่ 24 ต.ค. 2560 เวลา 19:32 น.

ประกันสังคม เตรียมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท

ปลัด.แรงงาน เผยที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบเพิ่มเงินทดแทนสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน เป็น 600 คาดมีผลปี 61

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการ สปส.และที่ปรึกษาวันนี้ เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน เป็น 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน ไม่เกินอายุ 6 ปี สำหรับเหตุผลการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เนื่องจากประกันสังคมประกาศใช้อัตราเงินสงเคราะห์บุตรในอัตรา 400 บาทต่อเดือนมาตั้งแต่ 1 ม.ค.2554 โดยไม่มีการปรับเพิ่มมาหลายปีแล้ว

ปัจจุบันมีผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรเฉลี่ย 1,324,848 คนต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค.2560) อีกทั้งจำนวนบุตรของผู้ประกันตนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซึ่งจากผลการศึกษาของสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่าค่าใช้จ่ายด้านอาหารของเด็กเล็กอยู่ที่ 579 – 812 บาทต่อเดือน โดยจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาทต่อเดือน ในปี 2561 เป็นเงินประมาณการจำนวน 3,036 ล้านบาท ซึ่งไม่กระทบต่อเสถียรภาพกองทุนประกันสังคม และจะเป็นปริมาณเงินเพิ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. เปิดเผยว่า วันนี้คณะกรรมการฯ ยังได้มีมติให้เร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เสร็จภายในสิ้นปีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตนในปี 2561

ข่าวอื่นๆ