SETจัดประกวดดนตรีเยาวชนชิงทุนการศึกษา

  • วันที่ 05 ก.ย. 2560 เวลา 13:37 น.

SETจัดประกวดดนตรีเยาวชนชิงทุนการศึกษา

ตลาดหลักทรัพย์ จับมือ ม.มหิดล จัดประกวด SET เยาวชนดนตรีครั้งที่ 20 ชิงรางวัลและทุนการศึกษากว่า1.8 ล้านบาท เปิดรับสมัครแล้วถึง 30 ก.ย. 2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เปิดกว้างรับเยาวชนตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ไม่จำกัดแนวเพลง และเครื่องดนตรีไม่ใช้ไฟฟ้า ชี้เป็นเวที เสริมสร้างศักยภาพเยาวชน  และโอกาสสู่ความสำเร็จระดับโลก ชิงรางวัลและทุนการศึกษากว่า1.8 ล้านบาท  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน  2560

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภายใต้ความ มุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ในการทำงานเพื่อสังคม สร้างประโยชน์ให้แก่คนทุกกลุ่ม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน  จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคน  โดยนอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจผ่านการส่งเสริมกีฬา และการสร้างความดีแล้ว   เล็งเห็นว่าดนตรีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิต  จึงให้การส่งเสริมดนตรีซึ่งเป็นภาษาสากลที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย และคนทุกสถานะ โดยร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำโครงการ SET เยาวชนดนตรีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 20 มั่นใจว่าปีนี้จะมีเยาวชนมร่วมโครงการมากขึ้น จากที่มีปีละ 300-500 ผลงาน และมีความหลากหลาย อันเป็นเสน่ห์ที่น่าประทับใจของโครงการ”

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงสิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ว่า เปรียบเสมือนบทเรียนที่สำคัญบทหนึ่งของชีวิตเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรี ไม่ว่าผลการแข่งขันออกมาอย่างไรเชื่อว่าความยากลำบาก ความผิดหวัง ที่จะได้เรียนรู้ จากประสบการณ์การแข่งขัน การรู้จักแก้ปัญหา จะช่วยพัฒนาเยาวชน ให้สามารถยืนหยัด สามารถ ก้าวผ่านบทเรียนของชีวิตไปได้อีกบทหนึ่ง รวมถึงสามารถต่อยอดสู่ความสำเร็จ ดังที่หลายๆคนได้ทำสำเร็จมาแล้ว ที่ผ่านมาเวทีประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย มีเยาวชนมาแสดงความสามารถแล้วกว่า 18,800 ราย และมีจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จ ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักดนตรีอาชีพในระดับประเทศและนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

การประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ชิงรางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษา โดยผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง จะได้รับทุนการศึกษาด้านดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสำหรับครูผู้ฝึกสอนที่ลูกศิษย์เข้ารอบชิงชนะเลิศอีกด้วย รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 1.8  ล้านบาท เยาวชนผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2560  โดยจะเริ่มแข่งขันรอบรองชนะเลิศวันที่  25-26 พฤศจิกายน และชิงชนะเลิศในวันที่ 17 ธันวาคม 2560  เยาวชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.music.mahidol.ac.th  หรือสอบถามโทร 0-2800-2525 ต่อ 3117, 3109

 

ข่าวอื่นๆ