ขสมก.-แรงงานเตรียมถกแก้ปมเลิกจ้างพนักงานเก็บค่าโดยสาร

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 13:55 น.
ขสมก.-แรงงานเตรียมถกแก้ปมเลิกจ้างพนักงานเก็บค่าโดยสาร
ขสมก-แรงงาน เตรียมหารือร่วมสัปดาห์นี้ แก้ปัญหาเลิกจ้างพนักงานเก็บค่าโดยสาร 4 พันคนหลังใชัe-Ticket

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เตรียมที่จะทยอยเลิกจ้างพนักงานเก็บค่าโดยสารกว่า 4 พันคนตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้ หลังจากจะนำระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) เข้ามาใช้แทนนั้น กระทรวงแรงงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมแนวทางที่จะเข้าไปพูดคุยกับพนักงานและฝ่ายบริหารของ ขสมก.ภายในสัปดาห์นี้ ทั้งในเรื่องรูปแบบแนวทางการแก้ปัญหาของ ขสมก. อาทิ จำนวนพนักงานที่ต้องปรับลด การโอนย้ายให้ไปทำงานประเภทอื่น และแนวทางช่วยเหลือต่างๆ

จากที่ได้ประสานงานเบื้องต้น ขสมก. จะมีการโอนย้ายพนักงานเก็บค่าโดยสาร ส่วนหนึ่งไปทำในตำแหน่งพนักงานขับรถที่ยังขาดอยู่อีกกว่า 1 พันอัตรา รวมถึงพนักงานภาคพื้นที่ดินตามสถานีอีกจำนวนหนึ่ง ส่วนพนักงานที่ไม่สามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนตำแหน่งได้ เบื้องต้นอาจมีการนำโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (เออร์ลี่ รีไทร์) มาใช้ ซึ่งผู้ที่เข้าโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ขณะที่แนวทางช่วยเหลืออื่น กรมการจัดหางานจะเข้าไปหาตำแหน่งงานใหม่รองรับและสำนักงานประกันสังคม จะดูแลเรื่องเงินทดแทนกรณีว่างงาน ส่วนพนักงานที่จะถูกปรับโอนไปเป็นพนักงานขับรถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเข้าไปเสริมทักษะการขับรถสาธารณะ และฝึกทักษะให้กลับกลุ่มที่ต้องปรับเปลี่ยนงาน

สำหรับสิทธิประโยชน์กรณีเออร์ลี่ รีไทร์ ตามกฎหมายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ คือ ลูกจ้างและพนักงาน ผู้ได้ปฏิบัติในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบห้าปีขึ้นไป จะได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย180 วัน และ ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกัน 15 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน  ทั้งนี้ กรณีที่นายจ้างมีข้อบังคับ ข้อกำหนดระเบียบ หรือคำสั่งในการจ่ายค่าชดเชยกรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ถือว่าเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเงินเพื่อตอบแทนความชอบ

ขณะที่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย คือ ทำงาน 3 เดือนแต่ไม่ครบ 1 ปีได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน  ,ทำงาน 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปีได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน ,ทำงาน 3 ปี ไม่ครบ 6 ปี ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน ,ทำงาน 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน และทำงาน 10 ปีขึ้นไป ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน