"ผอ.รพ.ตากใบ" คว้าแพทย์ดีเด่นชนบท

วันที่ 09 มี.ค. 2560 เวลา 07:09 น.
"ผอ.รพ.ตากใบ" คว้าแพทย์ดีเด่นชนบท
"นพ.สมชาย" ผอ.รพ.ตากใบ คว้าแพทย์ดีเด่นชนบท อยู่พื้นที่เสี่ยงภัยนาน 29 ปี

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส คว้าแพทย์ดีเด่นชนบท ปี 2559 หลังทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยนานถึง 29 ปี สำหรับ นพ.สมชายนั้นเกิด เติบโต ศึกษาและกลับมาพัฒนาบ้านเกิด เป็นทั้งแพทย์และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ มีความ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น