logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

จีนโวยเรียนไทยไร้คุณภาพ

25 พฤศจิกายน 2559

นักศึกษาจีนร้องมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 3 แห่งเปิดสอนไม่ได้มาตรฐาน ศธ.สั่ง กกอ.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหวั่นกระทบภาพลักษณ์

นักศึกษาจีนร้องมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 3 แห่งเปิดสอนไม่ได้มาตรฐาน ศธ.สั่ง กกอ.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหวั่นกระทบภาพลักษณ์

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ได้รับร้องเรียนจากนักศึกษาชาวจีนที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่งจาก 6 แห่งที่เปิดรับนักศึกษาจากประเทศจีน ว่า มีปัญหาในเชิงคุณภาพ สอนไม่ครบตามหลักสูตร ไม่ครบชั่วโมง บางแห่งแทบจะไม่มีการเรียนการสอน แต่มีการออกเกรดให้แก่นักศึกษา และอาจารย์บางคนมีการเรียกรับผลประโยชน์แลกกับผลการเรียน อาจารย์บางคนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด รวมถึงมีการออกใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนไม่ตรงกับเงินที่เก็บจริงจากนักศึกษา

นายชัยพฤกษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ให้ สกอ.เร่งดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งทราบว่า สกอ.จะประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภายในสัปดาห์นี้ สำหรับมหาวิทยาลัย 3 แห่งที่ถูกร้องเรียนล้วนตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ เพราะส่งผลทำให้ภาพลักษณ์ และมาตรฐานการศึกษาของประเทศได้รับความเสียหาย
 
ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาจากจีนเข้ามาเรียนในไทยมากที่สุด โดยมีประมาณ 5 หมื่นคน แบ่งเป็นระดับอุดมศึกษาประมาณ 2 หมื่นคน ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาประมาณ 3 หมื่นคน ส่วนนักศึกษาชาวไทยไปเรียนจีนประมาณ 2.9 หมื่นคน