ปปช.ชี้ "ธาริต" รวยผิดปกติ 346 ล้าน ชงยึดทรัพย์

วันที่ 10 มี.ค. 2559 เวลา 14:43 น.
ปปช.ชี้ "ธาริต" รวยผิดปกติ 346 ล้าน ชงยึดทรัพย์
ป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ ชี้ "ธาริต เพ็งดิษฐ์" ร่ำรวยผิดปกติกว่า 346 ล้านบาท ชงศาลยึดทรัพย์

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. นายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 เสียง ว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่า 346,652,588.52 บาท โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือหนี้สินลดลงมากผิดปกติ

ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายธาริต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีตนเองเป็นประธานอนุกรรมการฯ และต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติของนายธาริต และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ คู่สมรส รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 78  แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รวมมูลค่า 90,260,687.40 บาท

หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณารายงานผลการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า นายธาริต และนางวรรษมล มีทรัพย์สินมากผิดปกติเกินกว่าฐานะและรายได้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะพึงมีได้ อีกทั้งยังปรากฏพฤติการณ์โอน ยักย้าย แปรสภาพหรือซุกซ่อนทรัพย์สิน รวมทั้งให้บุคคลอื่นถือทรัพย์สินแทน กล่าวคือ ให้นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ ซึ่งเป็นหลานชาย และบริษัท ปิยธนวรรษ จำกัด ซึ่งมีนายปิยฤกษ์ และนางกานดา เผือดจันทึก น้องสาวของนางวรรษมล เป็นกรรมการบริษัท มีชื่อเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินจำนวนมากแทน ป.ป.ช.จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายธาริต ร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่า 346,652,588.52 บาท แต่เนื่องจากทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติดังกล่าวบางส่วนได้มีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินได้ คงเหลือทรัพย์สินที่นายธาริต ได้มาโดยร่ำรวยผิดปกติที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีคำสั่งอายัดไว้เป็นการชั่วคราว จำนวน 90,260,687.40 บาท ดังนั้น ทรัพย์สินส่วนที่เหลือจำนวน 256,391,901.12 บาทให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของนายธาริต และนางวรรษมล

ทั้งนี้ ป.ป.ช.ให้ส่งรายงานและสำนวนการไต่สวนให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาล ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 80 และมาตรา 83  แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีทั้งเงินฝาก ที่ดิน และรถยนต์ ประกอบด้วย

1.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อ นายธาริต จำนวน 4 บัญชี รวมเป็นเงิน 1,254,673.52  บาท

2.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อ นางวรรษมล จำนวน 4 บัญชี รวมเป็นเงิน 236,827.91 บาท

3.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อ นายปิยฤกษ์ จำนวน 4 บัญชี รวมเป็นเงิน 2,010,350.03 บาท

4.ที่ดินโฉนดเลขที่ 2394 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายธาริต

5.ที่ดินโฉนดเลขที่เลขที่ 28532 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พร้อมบ้านเลขที่ 414 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

6.ที่ดินโฉนดเลขที่ 8078 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล

7.ที่ดินโฉนดเลขที่ 9326 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล

8.ที่ดินโฉนดเลขที่ 9917 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล

9.บ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เลขที่ 444 และสิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่จำนวน 5 หลัง ในชื่อ “ฟิออเร่ ปาร์ค" หมู่ที่ 11  ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 8078, 9326 และ 9917 กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล

10.รถยนต์ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น E 250  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

11.รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น ALPHARD ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล

12.ที่ดินโฉนดเลขที่ 8139 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

13.ที่ดินโฉนดเลขที่ 71289 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

14.ที่ดินโฉนดเลขที่ 69674 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย

15.ที่ดินโฉนดเลขที่ 9327 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย

16.ที่ดินโฉนดเลขที่ 9328 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย

17.ที่ดินโฉนดเลขที่ 16529 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย

18.ที่ดินโฉนดเลขที่ 21038 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย

19.ที่ดินโฉนดเลขที่ 28765 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย

20.ที่ดินโฉนดเลขที่ 8090 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายปิยฤกษ์  ทั้งนี้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนายธาริต เพ็งดิษฐ์ ดำเนินการทางวินัยต่อไป

สำหรับเสียงลงมติชี้มูลความผิดที่เป็นเอกฉันท์จำนวน 7 เสียงนั้น มีกรรมการ 2 คนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ที่ติดภารกิจ และพล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง ที่ขอไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากทนายความของนายธาริตมีนามสกุลเดียวกับพล.ต.อ.สถาพร จึงเกรงว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสีย