ตำรวจเข้มวาเลนไทน์กันเด็กมั่วสุม

วันที่ 09 ก.พ. 2559 เวลา 12:13 น.
ตำรวจเข้มวาเลนไทน์กันเด็กมั่วสุม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งคุมเข้มช่วงวาเลนไทน์ ป้องกันการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน

พล.ต.อ.เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา  โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ 14 ก.พ.นี้ โดยกำชับการปฏิบัติงานของตำรวจทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 12-14 ก.พ. ให้ดำเนินการเชิงรุกเข้มงวดกวดขันในพื้นที่ล่อแหลมที่อาจเกิดอาชญากรรมและภัยคุกคามทางเพศ ทั้ง สถานบันเทิง โรงแรมม่านรูด สวนสาธารณะ แหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน รวมถึงจัดชุดสายตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและตรวจวัดแอลกอฮอล์ หากพบเห็นการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดทันที

ทั้งนี้  เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงขอความร่วมมือพ่อแม่ ผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์อบรมตักเตือนบุตรหลานให้ระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกไปเที่ยวฉลองวันวาเลนไทน์ รวมถึงการให้เด็กและเยาวชนระมัดระวังป้องกันตนเองในเบื้องต้น อีกทั้งดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

"ในส่วนของสถานบันเทิง สถานบริการ และแหล่งท่องเที่ยวในเวลากลางคืนให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบพฤติการณ์หรือการกระทำผิดของผู้มาใช้บริการที่ผิดกฎหมายให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ สำหรับประชาชนทั่วไป หากพบเห็นเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อถูกล่อลวง หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของสถานประกอบการ หรือพบเห็นอาชญากรรมต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง” พล.ต.อ.เดชณรงค์ กล่าว