แต่งตั้ง "สมเด็จพระวันรัต" เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ

วันที่ 21 ธ.ค. 2558 เวลา 19:38 น.
แต่งตั้ง "สมเด็จพระวันรัต" เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ
มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้ง "สมเด็จพระวันรัต" เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 17.00 น. ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตตมหาเถร ป.ธ.9) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตตมหาเถร ป.ธ.9) เกิดเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2479 ที่บ้านเกาะเกตุ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ชื่อเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 8 ก.ค.2499 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ เข้าศึกษาที่สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารจนสอบได้เปรียญธรรม 9 เคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และรักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต