วิจารณ์สนั่น!เอกสารกำชับให้เรียกผู้พิพากษาว่า"ท่าน"

วันที่ 28 เม.ย. 2558 เวลา 14:53 น.
วิจารณ์สนั่น!เอกสารกำชับให้เรียกผู้พิพากษาว่า"ท่าน"
แชร์ว่อน! บันทึกข้อความราชการศาลจังหวัดมุกดาหาร ระบุให้ใช้คำนำหน้าผู้พิพากษาว่า "ท่าน"

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพบันทึกข้อความทางราชการ ของห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารลงวันที่ 27 เม.ย. 2558 เรื่อง "การเรียกขานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารและผู้พิพากษาฯ" โดยเอกสารได้ระบุว่าแจ้งถึง "ผู้พิพากษาทุกท่าน ผอ.ฯ และข้าราชการศาลยุติธรรมทุกคน" โดยมีเนื้อหาดังนี้

"ด้วยข้าพเจ้าไปร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เรียกข้าพเจ้าว่า "หัวหน้า หัวหน้า หัวหน้าไม่ไปไหนหรือ" ข้าพเจ้าเห็นว่าคำว่า "หัวหน้า" เป็นคำเรียกที่ไม่เหมาะสมกับตุลาการและยังคลาดเคลื่อนอยู่ เพราะ

1. ลูกน้องโจรก็เรียกหัวหน้าโจรว่า "หัวหน้า"

2. ข้าพเจ้าได้ฟังวิทยุโฆษณาขายสินค้า นายก.ก็เรียกนายข. ว่า "หัวหน้า" ซึ่งเป็นคำที่ชาวบ้านเรียกกัน

ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา เป็นตำแหน่งที่แตกต่างจากตำแหน่งทั่วไปและคำที่ชาวบ้านเรียกขานทั่วไป ข้าพเจ้าคิดว่า เพื่อให้เกียรติแก่สถาบันตุลาการ ถ้าจะเรียกให้ถูกต้องต้องเรียกว่าท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ท่านผู้พิพากษา โดยบรรพตุลาการที่สอนกันมาให้เรียก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา ว่า "ท่าน" เป็นคำหน้า เช่น ท่านหัวหน้า ท่าน... เป็นต้น เป็นคำที่เหมาะสมแล้ว (ทั้งนี้ได้แนบสำเนาหนังสือสมบัติของผู้ดีมาพร้อมนี้แล้ว หากผู้ใดอ่านก็จะได้ความรู้ซึ่งเป็นที่มาของระเบียบวินัยข้าราชการ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน"

ทั้งนี้ หลังจากภาพถ่ายดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดนายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณีบันทึกข้อความดังกล่าวว่า การกระทำดังกล่าวอาจกระทบหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีผลต่อความเชื่อถือศรัทธาในศาลยุติธรรมของบุคคลทั่วไป ขณะนี้ทางสำนักงานศาลยุติธรรมมิได้นิ่งนอนใจ และอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ส่วนผลการดำเนินการจะเป็นอย่างไรทางสำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป