สปสช.ยันแจงคตร.ต่อเนื่อง ย้ำบริหารงบโปร่งใส

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 20:52 น.
สปสช.ยันแจงคตร.ต่อเนื่อง ย้ำบริหารงบโปร่งใส
หมอวินัยย้ำประสานคตร.ใกล้ชิด "รัชตะ" ระบุมอบสปสช.แจงไปแล้ว

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช.ได้ประสานงานเพื่อเข้าชี้แจงข้อมูลกับคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) มาโดยตลอด ตามหนังสือที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานต่อ คตร. ว่า สปสช.ได้โอนเงินให้หน่วยบริการช่วงปลายปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 รวมถึงการโอนงบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้หน่วยงานที่ไม่ใช่โรงพยาบาล โดยยืนยันว่าการโอนเงินให้หน่วยบริการแล้วเรียกคืนนั้น เป็นการดำเนินการทางบัญชี เพื่อโอนล่วงหน้าไปก่อน และเมื่อได้รับงบประมาณคืนแล้ว จึงหักกลบลบหนี้ ไม่ได้เป็นการเรียกเงินคืน

ส่วนการโอนให้หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยบริการนั้น สามารถทำได้ และมีสัดส่วนไม่ถึง 0.5% ของงบเหมาจ่ายรายหัว  ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีการตรวจสอบเป็นประจำจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมถึง อนุกรรมการตรวจสอบ บอร์ดสปสช. และกระทรวงการคลัง เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) และประธานบอร์ดสปสช. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สปสช.ชี้แจงแล้ว และทราบว่ามีการนัดหมายให้ข้อมูลกับคตร.มาโดยตลอด โดยเป็นประเด็นเกี่ยวกับใช้จ่ายเงินผิดประเภทและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสปสช.สาขาจังหวัด รวมถึงประเด็นที่สตง.เสนอแนะให้บอร์ดสปสช. ออกระเบียบเพื่อเป็นกลไกควบคุมกำกับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น บอร์ดสปสช.ได้ออกระเบียบดังกล่าวแล้วตามมติ 10 พ.ย.57 ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นความเห็นต่างขณะนี้  อย่างไรก็ตาม การตั้งข้อสังเกตดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแปลก และการตรวจสอบก็น่าจะเป็นเรื่องดี

แหล่งข่าวในวงการสาธารณสุข กล่าวว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ได้ทำหนังสือไปยังคตร. ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคตร. และ นพ.ณรงค์ เป็นเพื่อนร่วมรุ่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีการยื่นหนังสือไปยัง ศาลปกครองสูงสุด และ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วย