อดีตรมช.สธ.ยันตรวจสอบ"สสส."10ปีไม่เคยพบโกง

วันที่ 10 ก.ย. 2557 เวลา 22:07 น.
“นพ.มรกต” อดีต รมช.สธ. คุ้ยสอบ สสส.10 ปี ไม่เคยเจอทุจริต ย้ำทำงานคู่ สตง. เช็คเอกสารทุกหน้ากระดาษ

นพ.มรกต กรเกษม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า ตนในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในมาตลอดกว่า 10 ปีของการก่อตั้ง สสส. และเพิ่งหมดวาระไปเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส. ไม่เคยพบการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดระเบียบ หรือผิดกฎข้อบังคับที่กำหนด จะมีบ้างก็เป็นในส่วนของขั้นตอนหรืออาจจะเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเมื่อมีการติดตามและให้คำแนะนำตักเตือนไปก็ปรับแก้ไขได้ถูกต้อง

นอกจากนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เอง ก็เข้ามาตรวจสอบตลอด และคณะอนุกรรมการฯ ได้นำรายงานสรุปของ สตง.ทุกฉบับมาพิจารณา ซึ่งก็ไม่เคยพบว่า สตง. รายงานว่าตรวจสอบพบการกระทำผิดข้อบังคับที่เกินเลยไป แม้แต่ในอดีตมีนักการเมืองตั้งข้อสงสัยในเรื่องการใช้จ่ายงบฯ แต่เมื่อตรวจสอบก็ไม่พบว่ามีการดำเนินงานผิดวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวหา

“การดูแลการใช้จ่ายงบฯ ของ สสส. มี 2 ระดับ คือ ระดับสำนักงาน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในฯ ซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ฝ่ายกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่สังคมให้ความนับถือในเรื่องของการตรวจสอบ และความซื่อสัตย์อยู่แล้ว” นพ.มรกต กล่าว

นพ.มรกต กล่าวว่า ในส่วนที่มักจะมีการตั้งข้อสงสัยว่า สสส. ให้เงินสนับสนุนแต่พวกพ้องตนเอง ตนก็เคยตรวจสอบในประเด็นเหล่านี้ ซึ่งการดำเนินงานด้านสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นงานที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) หรือผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาการสาธารณสุขดำเนินการอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อ สสส.เกิดขึ้นและทำงานเสริมกันกับ สธ. ก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถในด้านสาธารณสุขมาดำเนินการ ซึ่งก็เป็นคนในวงการที่รู้จักกัน ดังนั้นจะเรียกว่าพวกพ้องก็คงไม่ได้ แต่เรื่องรู้จักกันอยู่ในวงการก็มี เพราะเราก็ต้องร่วมงานกับคนที่ไว้ใจได้ว่ามีความรู้ และสามารถผลักดันให้การทำงานเกิดผลประโยชน์ที่คุ้มค่างบประมาณ ซึ่งการบริหารงบประมาณของ สสส. มีนโยบาย รูปแบบ และแนวปฏิบัติที่ดีอยู่แล้ว โดยแยกออกมาจากส่วนราชการ ทำให้การดำเนินงานคล่องตัว และสำเร็จที่ดี