logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
แนะผู้ปกครองสอนเด็กจำสายด่วน1669

แนะผู้ปกครองสอนเด็กจำสายด่วน1669

24 กรกฎาคม 2557

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแนะผู้ปกครองสอนบุตรหลานให้ตดตำเบอร์โทรสายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแนะผู้ปกครองสอนบุตรหลานให้ตดตำเบอร์โทรสายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า จากกรณีที่มีชายเสียชีวิตจากโรคประจำตัว ภายในรถยนต์ เมื่อวันที่21 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมีบุตรสาวนั่งเฝ้าศพของพ่อในรถโดยไม่ทราบว่าพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยความไร้เดียงสานั้น สพฉ.ขอแนะนำประชาชนว่า สิ่งที่จำเป็นที่สุดหากบ้านไหนมีลูกที่เป็นเด็กเล็กควรสอนลูกให้จดจำหมายเลขสายด่วนในการช่วยชีวิตโดยเฉพาะหมายเลขสายด่วน1669อาจจะสอดแทรกกับเด็กระหว่างเล่านิทานให้เด็กฟัง หรือสอดแทรกระหว่างทำกิจกรรมในครอบครัว โดยต้องบอกเด็กให้ชัดเจนว่าหากมีคนในบ้านเจ็บป่วยฉุกเฉินควรโทรสายด่วน 1669ในทันที

นพ.ภูมินทร์ กล่าวว่า การสอนเด็กเล็กให้จดจำหมายเลขสายด่วนในการช่วยชีวิตว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ปกครองของเด็กจะสอนให้เด็กจดจำหมายเลข 911 ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ โดยสอนวิธีการกดโทรศัพท์ และการปลดล็อคโทรศัพท์เพื่อโทรหาสายด่วนในการช่วยชีวิต โดยได้มีกรณีเด็กผู้หญิง 3 ขวบที่สามารถช่วยชีวิตพ่อได้จากการโดนมีดฟันแขนและตัดเส้นเลือดใหญ่ได้

"ครอบครัวในประเทศไทยเองควรจะนำวิธีนี้มาปรับใช้ เพื่อลดความสูญเสียจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามหากทราบว่ามีโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ก็ควรต้องยิ่งระมัดระวัง เมื่อเห็นอาการผิดปกติ เช่น แขนขาชา ปากเบี้ยวฉับพลัน หายใจติดขัด ควรรีบบอกคนใกล้ชิดโทรแจ้งสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที"นพ.ภูมินทร์กล่าว

นอกจากนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ยังมีโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน ที่จะสอนเด็กในโรงเรียน ให้รู้หลักการจดจำสายด่วน 1669  ขั้นตอนการแจ้งเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและลดอัตราเสี่ยงในการเสียชีวิตจากเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อีกด้วย