นอกหน้าต่าง

วันที่ 27 เม.ย. 2557 เวลา 14:16 น.
นอกหน้าต่าง
โดย...แฟมิลีแมน woratant@posttoday.com

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ฝากข่าวมา ตอนนี้ วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตอนนี้เปิดรับสมัครพระภิกษุ และประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล และโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-248-062 035-248-063 และ 035-248-002 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mcu.ac.th/site/ ส่วนปฏิทินข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ มีดังนี้

บวชพระเฉลิมพระเกียรติ

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 2557 ใกล้วันปิดรับสมัคร (30 เม.ย.) แล้ว ธนพล ศิริธนชัย ประธานกรรมการจัดงานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายคฤหัสถ์ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าอุปสมบทหมู่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในปี 2557 นี้เป็นรุ่นที่ 5 จำนวน 108 รูป ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่ 119 พ.ค. 2557 รวม 19 วัน วันที่ 4 พ.ค.เป็นวันบรรพชาอุปสมบท ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยพระสงฆ์ที่อุปสมบทในโครงการนี้จะจำวัดที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จนจบโครงการ ผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคปัจจัยและสิ่งของในโครงการนี้ ติดต่อได้ที่ คุณทวินันท์ สวัสดี โทร. 095-002-4463 หรือ 095-002-4434

ชีวิตในผืนป่าตะวันตก

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดนิทรรศการ “ชีวิตในผืนป่าตะวันตก” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก ผืนป่าขนาดใหญ่ผืนสุดท้ายของประเทศไทย รวมทั้งปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการเผยแพร่ภาพถ่ายชีวิตในผืนป่า โดยมี รตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และองค์อร อาภากร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมจัดเสวนาในหัวข้อเดียวกัน โดย ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง บุญมา ดาวเรือง เจ้าของบ้านเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน จ.กาญจนบุรี และ ธาตรี ลิขนะพิชิตกุล ผู้จัดการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเสวนา ในวันที่ 29 เม.ย. เวลา 13.00-15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ นิทรรศการจัดถึงวันที่ 6 มิ.ย.

 

เวทีแจ้งเกิด นศ.แพทย์วัยทีน

มีข่าวดีมาบอกนักศึกษาแพทย์คนเก่งแต่ละสถาบัน สมัครเข้าประกวดชิงตำแหน่ง Mr. & Ms.Littmann Contest ขั้นตอนง่ายๆ เพียงถ่ายภาพตนเองร่วมกับ 3M Littmann Stethoscope พร้อมเขียนเหตุผลที่เลือกและความประทับใจที่มีต่อหูฟังแพทย์เส้นดังกล่าว ส่งมาที่ www.khobkunclub.com/mrandmslittmanncontest ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Mr. & Ms.Littmann Contest แต่ละสถาบันจะได้รับเงินรางวัล 1 หมื่นบาท รวมมูลค่าเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย.นี้

อบรมสวนครัวยุคใหม่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีการฝึกอบรมและสาธิตนวัตกรรมใหม่เรื่อง “สวนครัวยุคใหม่:ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา” เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค.นี้ ณ โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ วันแรกสำหรับหน่วยราชการ องค์กรพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชน ส่วนวันที่ 2 สำหรับบริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป สนใจสามารถแจ้งลงทะเบียนได้ที่ โทร. 02-174-4111 (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย.นี้

อบรมการเขียนตำรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ และสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือ และบทความทางวิชาการ” ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้เห็นความสำคัญของการผลิตตำราหนังสือ และบทความทางวิชาการอย่างกว้าง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ผศ.มานิต รุจิวโรดม และ รศ.มานิตย์ จุมปา เป็นต้น ระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย.นี้ ณ ห้องประชุม 1301 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช สนใจสอบถามได้ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-673-648-50 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.chulabook.com

สัมมนา SMEs ต้องคิดใหม่

สมาร์ทเอสเอ็มอีคลับโดยสถานีโทรทัศน์สมาร์ทเอสเอ็มอี เชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา SMEs : Rethink the Future ในหัวข้อ “SMEs ต้องคิดใหม่ อยู่รอด..ปรับตัว..รุกขยาย” เพื่อชี้แนวทางให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจสามารถจัดการธุรกิจ หรือห้างร้านให้สามารถปรับตัวและอยู่รอดพร้อมเติบโต ท่ามกลางสภาวะวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ถ่ายทอดประสบการณ์โดยนักการตลาดขั้นเทพ อาจารย์มานิต รัตนสุวรรณ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี ในวันที่ 28 เม.ย. เวลา 13.30-15.30 น. ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 087-707-0401