ส.นักข่าวเปิดศูนย์ประสานงานสื่อ

วันที่ 24 พ.ย. 2556 เวลา 10:26 น.
ส.นักข่าวเปิดศูนย์ประสานงานสื่อ
สมาคมนักข่าวเปิดศูนย์ประสานงานสื่อ24 - 26 พ.ย.แนะนักข่าวยึด4หลักการรายงานสถานการณ์รุนแรง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จะมีการชุมนุมของกลุ่มประชาชนต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพื่อแสดงความเห็นทางการเมืองต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล นายเสด็จ บุนนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การชุมนุมดังกล่าวแม้ไม่อาจคาดการณ์ว่าจะมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่ แต่อนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ (กสส.) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ประชุมหารือกันแล้วเห็นว่า สื่อมวลชนมีหน้าที่เสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อให้ประชาชนรับข่าวสารอย่างครบถ้วน ด้วยความห่วงใยจึงจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชน ในการรายงานข่าวดังนี้

1. เปิดให้อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถนนสามเสน (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) เป็นศูนย์ประสานงานสื่อระหว่างการชุมนุม (Press Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 พ.ย. 2556 โดยได้จัดห้องทำงาน ที่พัก และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก

2. สมาคมนักข่าวฯ ได้ตระหนักว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่หากสื่อมวลชนได้รับอันตรายจะส่งผลกระทบต่อการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน ดังนั้น ขอให้นักข่าว ช่างภาพ และผู้ปฏิบัติการสื่อภาคสนาม คำนึงถึงความปลอดภัย โดยให้ยึดตามหลักปฏิบัติการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง คือ

1. หลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะยั่วยุให้เกิดความรุนแรง 2. พึงระมัดระวังการตกเป็นเครื่องมือในการรายงานข่าวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อันจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดของประชาชน 3. ควรมีการเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ เช่น ควรแต่งกายให้เหมาะสม สำรวมในการสื่อสาร ไม่แสดงความก้าวร้าว และแสดงท่าทีที่เป็นมิตร 4. แสดงตัวให้ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ ควรศึกษากลุ่มผู้ชุมนุมและสภาพพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม เข้าใจการทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าว ที่มุ่งนำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงด้วย