ร่วมมือช่วยผู้พิทักษ์ป่าให้พ้นภัย

วันที่ 21 ก.ย. 2556 เวลา 11:24 น.
ร่วมมือช่วยผู้พิทักษ์ป่าให้พ้นภัย
หลายภาคส่วนในสังคมพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการรณรงค์ส่งเสริม อาสาสมัคร และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษา ทั้งหมดกำลังทำหน้าที่อนุรักษ์ป่าเขา เพื่อสืบทอดทรัพยากรอันมีค่าเหล่านี้ให้ตกถึงมือของลูกหลานที่กำลังเติบโตได้ศึกษาเรียนรู้

ทว่าผู้พิทักษ์ป่าจำนวนมากต้องตกอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงจากถูกสัตว์ทำร้าย ปะทะนายพรานที่เข้ามาล่าสัตว์ โดนข่มขู่ พลัดตกน้ำ ตกเขา ไข้ป่า และยังถูกชาวบ้านลอบยิงเพราะความขัดแย้ง โดยมีกลุ่มนายทุน นักการเมือง อยู่เบื้องหลังพยายามมุ่งหวังหาประโยชน์ส่วนตัวด้วยการเข้ามาลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

ดังนั้น การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนจากทั่วทั้งประเทศผ่านทางสังคมโซเชียล ออนไลน์ จะเป็นแรงกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ผู้พิทักษ์ป่าสามารถยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ผืนป่าแห่งความไม่แน่นอนนี้ ต่อต้านสิ่งอำนาจเลวร้ายให้ยอมแพ้ไปได้

ที่มา : กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม