สุรินทร์หนุนบีอาร์เอ็นลดเหตุรุนแรง

วันที่ 13 ก.ค. 2556 เวลา 11:14 น.
สุรินทร์หนุนบีอาร์เอ็นแถลงลดเหตุรุนแรงช่วงรอมฏอนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ในฐานะ อดีตเลขาธิการอาเซียน ระบุ กรณีที่กลุ่มบีอาร์เอ็น จะลดความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอน ถือเป็นความพยายามของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ที่จะเข้ามาสร้างความปรองดอง เพราะเริ่มมองว่า ความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อระบบในภูมิภาค 

ทั้งนี้ความพยายามที่จะลดความรุนแรงเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่ต้องใช้ความพยายามและความอดทน อย่างไรก็ตามตลอด 40 วัน ในช่วงเดือนรอมฎอนนี้ ทุกฝ่ายที่มีบทบาทเกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบ และประเมินวิธีการทำงาน เสาะหาประเด็นความขัดแย้ง หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิด และมีเอกภาพในการทำงาน ซึ่งหากลดความรุนแรงได้จริงก็จะแสดงให้เห็นความจริงจังและจริงใจจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ นายสุรินทร์ ยังเห็นว่าการพูดคุยถือเป็นการเริ่มต้นที่มีความจำเป็น ซึ่งต้องค่อย ๆ ดำเนินการ