ยกระดับรพ.อภัยภูเบศรเป็นศูนย์สุขภาพแผนไทย

วันที่ 30 มี.ค. 2556 เวลา 16:13 น.
ยกระดับรพ.อภัยภูเบศรเป็นศูนย์สุขภาพแผนไทย
สธ.เสนอ พัฒนา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นศูนย์กลางสุขภาพแผนไทยแห่งอาเซียน ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

วันนี้ (30 มีนาคม 2556) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับฟังแผนการดำเนินงานของจังหวัดปราจีนบุรี และการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ได้จัดทำโครงการ“อภัยภูเบศรเวชนคร” ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทย ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดปราจีนบุรี เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันนี้ เพื่อยกระดับการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้ครบวงจรและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น พร้อมที่จะพัฒนาสู่การเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพแผนไทย” (Thai Traditional Medical Hub) ในระดับอาเซียน เนื่องจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีต้นทุนทางสังคม ทั้งการเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร การบริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์เรียนรู้สปา ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ศูนย์สุขภาพดีวิถีไทย การศึกษาวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 36 ล้านกว่าบาท โดยของบประมาณงบกลางพัฒนากลุ่มจังหวัดจำเป็นเร่งด่วนจากคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นเงิน 15.8 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะขอสนับสนุนในระยะต่อไป

โดยโครงการอภัยภูเบศรเวชนคร เฮลธ์คอมเพล็ก เขาใหญ่จะอยู่ในที่ดินของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ในการการดูและผู้สูงอายุแบบองค์รวม การจัดการสปาไทยต้นแบบ พิพิธภัณฑ์หมอแผนไทยบ้านหมอพลอย ศูนย์สาธิตการจัดการวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร สวนสมุนไพรอาเซียน ทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุนต่อยอดอย่างจริงจัง จะเป็นห้องรับแขกของประเทศด้านการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ดั้งเดิม

นายแพทย์ประดิษฐ กล่าวว่า โครงการที่เสนอในวันนี้  มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มีความเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย เนื่องจากกระแสทั่วโลกขณะนี้หันมาใส่ใจการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การชะลอความแก่ และการเสริมความงาม ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ซึ่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการดำเนินงานอย่างครบวงจร ทั้งการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ การผลิตด้วยมาตรฐาน จีเอพี รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ การตลาดเชิงสังคม จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ขณะนี้มีการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 กลุ่ม คือ ยา อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง จำนวนกว่า 100 รายการ   มีวางจำหน่ายที่โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจำหน่าย ล่าสุดขยายไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นและอินเดีย ยอดจำนวนปีละกว่า 300 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี สินค้ายอดนิยมอันดับต้นๆคือยาแก้ไอมะขามป้อม ขมิ้นชัน พญายอ สำหรับสมุนไพรตัวใหม่ล่าสุดคือ โลชั่นบำรุงรากผมจากรำข้าว ผลิตโดยระบบนาโนเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์นาโนเทคฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

บทความแนะนำ