ศาลสั่งจ่ายชดเชยเพิ่มให้ชาวบ้านห้วยคลิตี้

วันที่ 10 ม.ค. 2556 เวลา 11:26 น.
ศาลสั่งจ่ายชดเชยเพิ่มให้ชาวบ้านห้วยคลิตี้
ศาลสั่งกรมควบคุมมลพิษจ่ายชดเชยเพิ่มให้ชาวบ้าน-ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคดีสารตะกั่วปนเปื้อนลำห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมให้ชาวบ้านจากคำสั่งศาลชั้นต้นรายละ 33,783 บาท เป็นรายละ 177,999.50 บาท ซึ่งมาจากค่าถูกละเมิดโอกาสในการใช้ทรัพยากร และค่าเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรในอนาคต

นอกจากนี้ ยังให้กรมควบคุมมลพิษเข้าฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ตามคำร้อง ซึ่งสร้างความยินดีเบื้องต้นให้กับชาวบ้าน