หนังพร้อมน้อย เสียชีวิตด้วยโรคชรา

วันที่ 31 ต.ค. 2555 เวลา 11:05 น.
หนังพร้อมน้อย เสียชีวิตด้วยโรคชรา
พร้อม บุญฤทธิ์ หนังตะลุงสากล  ศิลปินแห่งชาติหนังตะลุง และอดีต สส. 3 สมัย เสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคชราในวัย 77 ปี  นายพร้อม บุญฤทธิ์ หรือหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2546 สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) และอดีต สส. 3 สมัยพรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิตแล้วในวันนี้ด้วยโรคชราในวัย 77 ปี ที่บ้านเลขที่ 32/4 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ท่ามกลางความเสียใจของบรรดาญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน สำหรับพิธีรดน้ำศพนั้นได้กำหนดขึ้นวันที่ 1พฤศจิกายน 2555 ณ.บ้านเลขที่ดังกล่าว ส่วนวันเวลาเริ่มงานและวันฌาปนกิจศพนั้นยังไม่ได้กำหนด นายพร้อม บุญฤทธิ์ เป็นชาวจังหวัดพัทลุง  โดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2478  ตรงกับวันพุธขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีกุน ณ บ้านชายห้วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นบุตรคนแรกของ นายกรายหรือพรัด  บุญฤทธิ์ สำหรับตระกูลสายบิดานั้นนับว่าสืบเชื้อสายมาจากศิลปินโดยแท้ เคยได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมาแล้วมากมาย อาทิ มงกุฎทองคำฝังเพชรจากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ต้นศรีตรังทองคำจากสนามแข่งขันโรงเรียนกลึงวิทยา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ถ้วยเกียรติยศประมาณ 140  ใบ ขันน้ำพานรองประมาณ  20 ใบโล่เกียรติยศประมาณ 10โล่ และศิลปินแห่งชาติประจำปี  2546 นายพร้อม บุญฤทธิ์ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ศิลปะการแสดงหนังตะลุง  นายพร้อม  บุญฤทธิ์ หรือ หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล เป็นที่ยอมรับของชาวจังหวัดพัทลุงว่า เป็นบุคคลที่มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ช่วยคนยากคนจน ถึงกับซื้อที่ทำกินให้ สร้างบ้านให้ โดยมิได้หวังผลตอบแทน  สร้างความดีมาตลอด จากหมู่บ้าน สู่ตำบล จากตำบลสู่อำเภอ จากอำเภอสู่จังหวัด ในที่สุดได้รับเ ลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพัทลุง 3 สมัย  ในปี 2522 ปี 2526 และปี2529 ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ และในช่วงที่เป็นผู้แทนราษฎร การแสดงหนังตะลุง ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าลูกคู่กับค่าน้ำมันรถเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานวัด งานโรงเรียน งานส่วนราชการ  นอกจากนั้น ยังเป็นวิทยากรให้แก่สถาบัน โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ รวมทั้งการจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังตะลุงขึ้น โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.