เกย์นทีโวยวืดตีทะเบียนสมรส

วันที่ 09 ส.ค. 2555 เวลา 16:28 น.
เกย์นทีโวยวืดตีทะเบียนสมรส
เกย์นทีจูงมือแฟนหนุ่มขึ้นอำเภอขอจดทะเบียนสมรสแต่โดนปฏิเสธโวยเตรียมร้องศาลปกครองเหตุเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยเหตุแห่งเพศ

เมื่อเวลา 10.30 น.ที่ผ่านมา นายนที ธีระโรจนพงษ์ อายุ 55 ปี แกนนำเครือข่ายอัตลักษณ์ทางเพศ พร้อมด้วยนายอรรถพล จันทวี แฟนหนุ่มอายุ 38 ปี ถือบัตรประชาชนเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อขอจดทะเบียนสมรสหลังครองชีวิตคู่กันมานานกว่า 19 ปี

อย่างไรก็ตาม นายดำรงค์ ทิพย์เดช หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน  ได้ตรวจเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมปฏิเสธที่จะจดทะเบียนสมรสให้ โดยชี้แจงว่าการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยว่าด้วยเรื่องครอบครัว มาตรา 1448 กำหนดให้สามารถจดให้กับคู่สมรสที่เป็นชายกับหญิงเท่านั้น ขณะที่มาตรา 1558 ยังระบุชัดเจนว่าชายหญิงต้องยินยอมในการสมรส แต่กรณีของนายนทีและนายอรรถพลเป็นเพศชายทั้งคู่จึงไม่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายที่จะจดทะเบียนสมรสให้ได้

อย่างไรก็ตามทางอำเภอจะออกหนังสือปฏิเสธการจดทะเบียนพร้อมอธิบายถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งหนังสือปฏิเสธนี้ถือเป็นคำสั่งทางปกครองอย่างหนึ่ง ซึ่งนายนทีมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์หรือดำเนินการอย่างใด ๆ ต่อไปได้

นายนที กล่าวว่า จะนำหนังสือปฏิเสธที่ได้จากอำเภอเมืองเชียงใหม่นำไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้ความคุ้มครอง เพราะเชื่อว่ากฎหมายครอบครัวที่ใช้อยู่ขัดกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 30 ในเรื่องของความเสมอภาคและเท่าเทียมของคนทุกเพศ โดยจะขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้ตนเองทั้งสองสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้มองว่ากฎหมายครอบครัวที่ใช้อยู่ที่กำหนดเพศชายและหญิงเท่านั้นที่สามารถแต่งงานกันได้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยเหตุแห่งเพศ