ฉาวอีกคลิปเนตรนารีให้เพื่อนดูดนมว่อนเน็ต

วันที่ 05 ก.ค. 2555 เวลา 16:15 น.
ฉาวอีกคลิปเนตรนารีให้เพื่อนดูดนมว่อนเน็ต
ว่อนเน็ตคลิปนักเรียนหญิงแต่งชุดเนตรนารีถอดเสื้อให้เพื่อนชายดูดนม กพฐ.เผยไม่ยังไม่ทราบสังกัดการศึกษาชี้สังคมอ่อนแอ ต้องเร่งแก้ไข

จากกรณีที่มีภาพหลุดนักเรียนหญิงแต่งกายคล้ายชุดเนตรนารีถอดเสื้อให้นักเรียนชายดูดนมภายในห้องเรียน เผยแพร่และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสื่อออนไลน์ อยู่ในขณะนี้นั้น นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า กรณีภาพหลุดดังกล่าว เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือไม่ แต่เรื่องนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวินัย ศีลธรรม และเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนับเป็นตัวบ่งบองว่าสังคมกำลังอ่อนแอ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะโยนความผิดให้โรงเรียน แต่เรื่องนี้มาจากองค์ประกอบหลายอย่างที่สังคมต้องช่วยกันดูแล

นายชินภัทรกล่าวว่า ในส่วนของ สพฐ.อาจเป็นไปได้ว่าไม่ได้เน้นการเรียนการสอนวิชาศีลธรรมมากนัก ซึ่งต้องมีการทบทวนเรื่องการสอนวิชาศีลธรรมในสถานศึกษาอย่างเข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกัน  สพฐ.ได้มีการจัดทำโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล หรือโรงเรียนดีศรีตำบล 6,500 โรง โดยมีรูปแบบการดำเนินการ เชื่อมโยงสถาบันศาสนาเข้ากับโรงเรียน ซึ่งจะเริ่มต้นพัฒนาบุคลากรฝ่ายผู้บริหาร ตัวแทนครู ร่วมกับตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน ในการนำผู้นำศาสนา เข้ามาช่วยฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ หลังจากนั้นจะมีการขยายผลไปยังครูผู้สอนทุกคน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่ผู้เรียนอย่างเข้มข้นต่อไป อย่างไรก็ตามโครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายผลไปยังโรงเรียนในเมืองด้วย

นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก กล่าวว่า กรณีดังกล่าว เป็นภาพสะท้อนชัดว่า มาตรการเพื่อให้ความรู้กับเยาวชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ยังบกพร่องมาก ขณะที่เมื่อภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ไปในสื่อออน์ไลน์ก็จะกระจายไปได้อย่างรวดเร็วมาก

"เด็ก มักจะมองอะไรไม่ไกล จึงทำหลายเรื่องโดยไม่ได้คิดถึงอนาคตมากนัก จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่ต้องช่วยกัน ไม่ใช่แค่หาตัวคนทำผิดมาลงโทษ แต่ต้องมองการแก้ปัญหาในระยะยาวให้ออก และกำหนดมาตรการให้ชัด"นางทิชา กล่าว

บทความแนะนำ