ระนองชงม.4ยอดกตัญญูชิงทุนพระราชทาน

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 เวลา 21:18 น.
ระนองเสนอชื่อนักเรียนม.4ยอดกตัญญูรับทุนพระราชทานเผยต้องทำงานเลี้ยงแม่ยายป่วยอัมพฤต-น้องชายจังหวัดระนองเตรียมเสนอชื่อน.ส.จีรนันท์ เนินพรหม นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา เข้าพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนพระราชทานในโครงการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรี เนื่องมีความกตัญญูต้องทำงาน ลี้ยงดูแม่ที่เป็นอัมพฤต ยายที่มีโรคประจำตัว และน้องชายนายปรารมณ์ นาคบำรุง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กล่าวว่า น.ส.จีรนันท์ มีฐานะทางบ้านยากจนมาก ยายและแม่ซึ่งเป็นอัมพฤตมีอาชีพเย็บจากขายมีรายได้ไม่ถึง 100 บาทต่อวัน ทำให้ น.ส.จีรนันท์ ต้องช่วยทำงานบ้านทำอย่างเพื่อช่วยหารายได้ และมีน้องชายอีก 1 คนที่ต้องคอยดูแลแต่ไม่ทิ้งการเรียนมีผลการเรียนที่ดีมาก เกรดเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไปน.ส.จีรนันท์ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนโดยจะไม่ลืมพระคุณ แม้ว่าชีวิตเกิดมาจะไม่มีโอกาสเหมือนเด็กคนอื่นๆ ต้องทำงานมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยดูแลแม่ น้อง และยาย ซึ่งตั้งใจที่จะทำหน้าที่นี้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ ส่วนความใฝ่ฝันในอนาคตคือต้องการที่จะศึกษาต่อให้จบระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวคอมพิวเตอร์ หรือพยาบาล เพื่อที่จะได้ทำงานนำรายได้ช่วยดูแลครอบครัวต่อไป