วธ.จวกซิมซิมิทำสังคมเสื่อม

วันที่ 03 ก.พ. 2555 เวลา 16:07 น.
วธ.จวกซิมซิมิทำสังคมเสื่อม
วัฒธรรม จวก ซิมซิมิ ทำสังคมเสื่อม  เกิดช่องว่างในครอบครัว หวั่นทำให้เด็กติดคำหยาบ

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวถึงโปรแกรมแชทออนไลน์ผ่านระบบโทรศัพท์ ที่เรียกว่า ซิมซิมิ ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ว่า เบื้องต้นได้ประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการแจ้งไปยังเจ้าของระบบที่ประเทศเกาหลี เพื่อหาหนทางคัดกรองคำที่ไม่เหมาะสมในระบบ ส่วนตัวมองว่า การเล่นโปรแกรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความใกล้ชิดในครอบครัว หรือความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ น้อยลง คนจึงหันมาใช้โปรแกรมนี้เพื่อคลายเหงาคุยกับตนเอง ถือเป็นปัญหาสังคมใหม่ หากไม่เร่งแก้ไขจะนำไปสู่ปัญหาสังคมที่หนักขึ้น ซึ่งประเทศไทยจะต้องเร่งศึกษาโปรแกรมดังกล่าว และจัดระบบคัดกรองให้ได้ และต้องมีหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ทั้งกระทรวงไอซีที และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ส่วนการจะยกเลิกการใช้โปรแกรมดังกล่าวหรือไม่  คิดว่า หากเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ต่อสังคม จะต้องมีการดูแลอย่างเข้มงวด

ด้าน นางกาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต และนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการติดตามการใช้ภาษาทั้งพูด และเขียนของเด็กวัยรุ่น  ถือเป็นเรื่องที่น่าห่วงใย กรณีโปรแกรมซิมซิมิ ถือเป็นอีกปรากฏการณ์ที่อาจจะช่วยสร้างความเคยชินแก่เด็กในการพูดหยาบคายเป็นเรื่องดี  และกังวลว่าเมื่อถึงเวลานำคำพูดหรือสถานการณ์ที่ต้องนำมาใช้จะนำคำมาใช้แบบผิดๆ จึงอยากให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ