ม.กรุงเทพปัดยุบทิ้งภาควิชาวารสารศาสตร์

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 20:39 น.
ม.กรุงเทพปัดยุบทิ้งภาควิชาวารสารศาสตร์
ม.กรุงเทพปัดยุบวิชาวารสารศาสตร์แต่ควบรวมกับวิชาบรอดแคสต์ติ้งเป็น “บรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล”เพื่อให้สอดรับรูปแบบการนำเสนอข่าวในปัจจุบัน

ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชี้แจงว่า  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่ได้ยุติการเรียนการสอนภาควิชาวารสารศาสตร์แต่อย่างใดแต่ได้ควบรวมภาควิชาวารสารศาสตร์เข้ากับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้ง พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อภาควิชาเป็น “บรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล”ให้สอดรับกับกระแสโลกที่รูปแบบการนำเสนอข่าวเปลี่ยนไป พร้อมเสริมความรอบรู้ในการทำงานที่เหมาะสำหรับยุคสมัยปัจจุบัน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาควิชาก็เล็งเห็นว่าด้วยรูปแบบเนื้อหาและแพลตฟอร์มการนำเสนอข่าวสารในปัจจุบัน สืบเนื่องไปถึงอนาคต มีความหลากหลายขึ้น ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล นักศึกษาจึงสมควรได้เรียนรู้การนำเสนอข่าวสารในลักษณะต่างๆ มากขึ้น โดยไม่ยึดติดเพียงแพลตฟอร์มหรือรูปแบบเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง

“วารสารศาสตร์คือศาสตร์การนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ ที่มีวิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนั้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย วารสารศาสตร์ก็ยังคงเป็นวิชาที่จำเป็นต่อโลกสื่อสารมวลชน การได้เรียนวิชานี้จึงไม่เพียงแค่บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นนักสื่อสารมวลชนผู้มีคุณภาพ หากยังมีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วย" ดร.พีรชัย กล่าว

เครดิตภาพ http://www.butheatrecompany.com