posttoday

ฐานเศรษฐกิจ X Creden ปลุกตลาด Big Data เปิดเข้าถึงข้อมูลธุรกิจ 1.9 ล้านบริษัท

10 กรกฎาคม 2567

ฐานเศรษฐกิจประกาศความร่วมมือกับ Creden Data ปลุกตลาด Big Data ให้ผู้อ่าน ผู้ประกอบการ และ องค์กรธุรกิจ เข้าถึงฐานข้อมูลธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่า 1.9 ล้านบริษัท ใช้ประกอบการตัดสินใจธุรกิจ วางแผนธุรกิจ และประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบคู่ค้า คู่แข่ง

นาง วิลาสินี แวน ฮาเรน กรรมการผู้จัดการ บริษัทฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด    เปิดเผยว่า ฐานเศรษฐกิจ ในฐานะผู้ผลิตสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ที่นำเสนอข้อมูลเจาะลึกทางด้านเศรษฐกิจ   ได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัดผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติบุคคล  บริษัทจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มากกว่า 1.9 ล้านบริษัททั่วประเทศ   ภายใต้ชื่อ “Creden Data”  ช่วยให้ผู้อ่าน  หรือภาคธุรกิจ  สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)   ของ Creden Data ได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น  

โดยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Creden Data ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์  เพื่อประกอบการตัดสินใจธุรกิจ  วางแผนธุรกิจ และประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบคู่ค้า  คู่แข่ง  ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความได้เปรียบการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ หรือภาคธุรกิจ

“ยุค “Big Data" ข้อมูลได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลสำหรับการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลขนาดใหญ่สามารถถูกนำมาวิเคราะห์และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้หากมีการจัดการและใช้งานอย่างเหมาะสมทั้งในแง่ของการสร้างนวัตกรรม การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ บริหารความเสี่ยง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นผู้นำในการแข่งขันธุรกิจในโลกยุคใหม่นี้”

ฐานเศรษฐกิจ X Creden ปลุกตลาด Big Data เปิดเข้าถึงข้อมูลธุรกิจ 1.9 ล้านบริษัท

 

นาง วิลาสินี กล่าวต่อไปอีกว่า “ที่ผ่านมา “ฐานเศรษฐกิจ” ในฐานะสื่อ ที่นำเสนอข่าว วิเคราะห์  เชิงลึก มีการนำข้อมูลจาก Creden Data  มาใช้สืบค้นข้อมูลประกอบการรรายงานข่าว เพื่อเพิ่มมิติการนำเสนอข่าว เพิ่มคุณค่า จากการตรวจสอบ  วิเคราะห์ จากข้อมูลที่ความน่าเชื่อถือ  จึงเล็งเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ผู้ประกอบการ  หรือองค์กรธุรกิจ   ในการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์  วางแผนทางธุรกิจ    ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงในการทำธุรกิจ  จึงได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเหล่านี้ได้ง่าย และสะดวกขึ้น ผ่านการอ่านข่าวของฐานเศรษฐกิจ “

ฐานเศรษฐกิจ X Creden ปลุกตลาด Big Data เปิดเข้าถึงข้อมูลธุรกิจ 1.9 ล้านบริษัท

 ทั้งนี้บริการ Creden Data ข้อมูลด้านนิติบุคคล  บริษัทที่มีรายชื่อจดทะเบียน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มากกว่า 1.9 ล้านบริษัททั่วประเทศ   โดยมีการจัดอับดับตามประเภทธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และประเมินเครดิตเทอมของแต่ละบริษัท เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงลูกหนี้ทางการค้า  ค้นหาคู่ค้าหรือลูกค้าที่ใช่ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   หรือ ตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารก่อนเริ่มทำธุรกิจด้วยข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้น

 

ด้านนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลด้านนิติบุคคล  บริษัทจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มากกว่า 1.9 ล้านบริษัททั่วประเทศ   ภายใต้ชื่อ “Creden Data”  การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เช่นนี้จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ และสร้างความโปร่งใสให้กับสังคมไทย เนื่องจากจะสามารถนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือสูงมาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหาลูกค้าหรือคู่ค้ารายใหม่ การประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้การค้า หรือแม้แต่การวิเคราะห์คู่แข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกัน ฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างข้อได้เปรียบและความสำเร็จทางธุรกิจ  และสร้างความโปร่งใสให้กับสังคมไทย

  ฐานเศรษฐกิจ X Creden ปลุกตลาด Big Data เปิดเข้าถึงข้อมูลธุรกิจ 1.9 ล้านบริษัท

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้บริโภคทั่วไป การเปิดให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จากสื่ออย่างฐานเศรษฐกิจก็ถือเป็นประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มความโปร่งใสและการตรวจสอบข้อมูลของธุรกิจต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือให้แก่วงการธุรกิจโดยรวม และคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคไปในตัว