posttoday

ก.พาณิชย์อัปเดตผลงาน BCG Local + ภาคกลาง-ตะวันออกวันแรกเก็บไป 32 ล้าน

14 กุมภาพันธ์ 2567

ก.พาณิชย์เปิดผลงาน BCG Local + ทั้งภาคกลางและตะวันออกวันแรกเก็บไป 32 ล้าน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากหนุนผู้ประกอบการสู่ภาคการส่งออก

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ด้วยสินค้า Local BCG + หมายถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ดีต่อผู้บริโภค ดีต่อผู้ผลิต และดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable DevelopmentGoals : SDGs) ยกระดับเพิ่มมูลค่าให้สินค้าท้องถิ่นกลายเป็นสินค้าที่มีศักยภาพแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ในนโยบายพาณิชย์เชิงรุก ในประเด็นลดต้นทุนผู้ประกอบการ

เนื่องจากไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเจรจาธุรกิจของ SME และที่สำคัญคือการสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางการค้า กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้า Local BCG + รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญในการบริโภคสินค้าที่รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ล่าสุด จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานแสดงสินค้า Thailand Local BCG Plus Expo On tour ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งได้มีการรวบรวมผู้ผลิตผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยมุ่งเน้นสินค้าใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. กลุ่ม BCG - สินค้ารักษ์โลก สินค้าออร์แกนิกและสุขภาพ

2. กลุ่มอัตลักษณ์ - สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

3. สินค้า นวัตกรรม - สินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้ซื้อสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ปลอดจากสารตกค้างและเป็นพิษ และผ่านกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ในอีกทางหนึ่งยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นให้ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

สำหรับการจัดงาน Thailand Local BCG Plus Expo On Tour ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองต่อจากที่เชียงใหม่ โดยนำสินค้าในเขตภาคกลางและตะวันออก มาจัดแสดง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 18 ก.พ. 2567 และมีแผนจะจัดต่อเนื่องในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานีระหว่างวันที่ 22 - 26 ก.พ. 2567 ภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรังระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2567 ส่วนกลาง ณ กรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงเดือน กรกฎาคม -สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกและตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาด ภายในงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 100 คูหา ครอบคลุมสินค้า Food & Beverage ทุกกลุ่มทั้ง ข้าว ผักผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า Non-Food เช่น สิ่งทอเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย รวมทั้งกลุ่มบริการ

โดย ในวันแรกของการจัดงาน มีผลการจับคู่ธุรกิจการค้ามูลค่าสูง ถึง 32 ล้านบาท จาก 25 คู่โดยมีคู่ที่สำคัญ 3 คู่ อาทิ ผู้ขาย บริษัท ณิชชา ชามมี โดยคุณณิชชา แก้วสุริยา กับชมรมธุรกิจไทยเวียดนามและปริมณฑล คุณอัครภณ เศวตกมล สินค้าผลไม้อบแห้งเจ็ดชนิดมูลค่ารวม 21.20 ล้านบาทต่อปี

คู่ที่ 2 ร้าน ธัญพาณิชย์ โดยคุณณัชพร ธัญญกิจ กับบริษัท นอร์ด เอเชีย คอร์ปอเรชั่น โดยคุณณัฐณิชา สุปัญญา สินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากขิงมูลค่า 1.130 ล้านบาท

คู่ที่ 3 บริษัทด็อกเตอร์ นิ จำกัด โดยคุณณัฐชยา คุปตะพันธ์ กับบริษัทสระแก้วโอทอปเทรดเดอร์ โดยคุณสุพัตรา วงศ์โกเมศ์ สินค้ากระเป๋าถือผ้าไทย และพระมองตาม มูลค่า 3.36 ล้านบาทต่อปี และคู่เจรจาการค้ารายย่อยอีก 22 คู่ รวมมูลค่ากว่า 6.31 ล้านบาท

นางวรรณภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรม เวิร์คช็อป การทำอาหารสุขภาพ กิจกรรม DIY เป็นต้น นอกจากนี้พิเศษสุดปีนี้กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยในการนำสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมงาน รวมถึงการนำเสนอสินค้าข้ามภาคให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ก.พาณิชย์อัปเดตผลงาน BCG Local + ภาคกลาง-ตะวันออกวันแรกเก็บไป 32 ล้าน