posttoday

รู้ระบบเงินออม กอช. ออมเงินเกษียณแบบนิวไฮด้วยเงินสมทบกว่า 50-100%

11 กรกฎาคม 2567

กางระบบเงินออมกับ กอช. ที่ผลักดันการออมเงินเกษียณของแรงงานที่อยู่นอกระบบ โดยให้เงินสมทบกว่าร้อยละ 50-100 ต่อปี แล้วถ้า ‘หวยเกษียณ’ มีจริงจะเข้ามาเสริมแกร่งการออมได้อีกอย่างไร

กอช. หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งสร้างฐานการออมให้กับประเทศ โดยมุ่งเป้าไปที่แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 20.4 ล้านคน ซึ่งไม่มีการออมภาคบังคับ เพื่อให้คนไทยมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณเพิ่มขึ้น

 

สำหรับรายละเอียดของการออมเงินที่ กอช. มีดังต่อไปนี้

1. การออมจะสามารถทำได้ที่ขั้นต่ำ 50 บาทต่อครั้ง สูงสุด 30,000 บาทต่อปี

2. เกณฑ์การสมทบเงินของภาครัฐมีรายละเอียดดังนี้

  • ตั้งแต่อายุ 15-30 ปี  รัฐจะสมทบร้อยละ 50 หรือไม่เกิน 1,800 บาท/ ปี ของเงินสะสม
  • อายุ 30-50 ปี รัฐจะสมทบร้อยละ 80 หรือไม่เกิน 1,800 บาท/ปี ของเงินสะสม
  • อายุ 50-60 ปี รัฐจะสมทบร้อยละ 100 หรือไม่เกิน 1,800 บาท/ ปี ของเงินสะสม

 

รู้ระบบเงินออม กอช. ออมเงินเกษียณแบบนิวไฮด้วยเงินสมทบกว่า 50-100%

 

3. การออมนั้นจะไม่บังคับว่าต้องทุกเดือน ถ้ามีก็ออม ออมเมื่อไหร่ก็ได้ หรือเดือนไหนไม่มีไม่ต้องออมก็ได้

4. ผู้ที่สามารถออมเงินได้ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี หมายความว่านักเรียน นักศึกษา สามารถออมเงินได้

5. หากมีงานแล้วก็ยังออมต่อได้ ในกรณีที่สมาชิกเปลี่ยนไปทำงานประจำก็ยังสามารถออมเงินได้ แต่ช่วงที่ทำงานประจำจะไม่ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล แต่หากออกจากงานประจำก็จะรับเงินสมทบเช่นเดิม

6. ออมเงินสะดวกได้หลายช่องทาง ทั้งออมผ่านแอปพลิเคชัน หรือสะสมได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ธ.อ.ส. ออมสิน และกรุงไทยทุกสาขา

7.ผลประโยชน์ที่ได้รับ จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุครบ 60-80 ปี หรือตลอดชีพ โดยจะทยอยส่งคืนเป็นรายเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต แต่ในกรณีตายจะจ่ายคืนเป็นก้อน รวมไปถึงการลาออกก่อนอายุ 60 ปี

 

รู้ระบบเงินออม กอช. ออมเงินเกษียณแบบนิวไฮด้วยเงินสมทบกว่า 50-100%


 

โดยผลประโยชน์ที่ได้รับ นอกจากเงินออมที่เราออมสะสมมาทั้งชีวิต + เงินสมทบจากรัฐแล้ว เงินดังกล่าวยังมีผลประโยชน์เงินสะสม + ผลประโยชน์เงินสมทบ ส่วนนี้คือเงินที่ กอช.เอาไปลงทุนระหว่างทาง ดังตัวอย่างในตาราง จะเห็นได้ว่าเงินสมทบและดอกผลรวมที่ได้รับนั้นจะมากกว่าเงินต้นที่สะสมเท่าตัว หากมีการศึกษาการออมให้ดี!

ตัวอย่างวิธีการออมเงินและได้รับผลประโยชน์

 

โดยกอช. จะเอาเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารต่างๆ ดอกเบี้ยจากธนาคาร และนำเงินที่ได้มาบวกให้กับสมาชิก

 

รายละเอียดการลงทุนของ กอช.

 

จากกฎเกณฑ์ต่างๆ จะพบว่า การออมเงินกับกอช. นั้น บางคนอาจจะมองว่าเป็นรายได้ที่น้อยเมื่อเกษียณและไม่พอกับค่าใช้จ่าย แต่หากมองว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออมเงิน ที่ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว โดยที่เงินไม่ได้สูญหายไป เหมือนกับการเล่นหุ้นหรือทอง ที่มีความเสี่ยง และหากไม่มีความรู้ก็จะทำให้เงินนั้นหายไปได้ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนัก นอกจากนี้ยังสามารถเริ่มออมได้ตั้งแต่เงินแค่ 50 บาท ซึ่งจะแตกต่างจากการออมเงินกับบริษัทประกันชีวิต ที่อาจจะให้ออมเงินเริ่มต้นจำนวนมากกว่านี้หลายเท่าต่อปี

ต้องมองว่าประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบ เช่น คนรับจ้างหาเช้ากินค่ำ ซึ่งคนเหล่านี้ก็จะสามารถเข้าถึงการออมได้ง่ายขึ้นด้วย เพราะจากวิจัยพบว่าคนไทย ‘แก่เกินออม’ และสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐไทยไม่สามารถจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้าได้ เพราะใช้งบประมาณมหาศาล การเริ่มออมจากตัวเอง ด้วยจำนวนเงินน้อยแต่ออมนาน ก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยคนเหล่านี้ให้สามารถมีเงินไว้ใช้บ้างได้

 

หวยเกษียณ คนไม่เห็นด้วย หรือไม่เข้าใจ!

จากกรณีที่มีผลสำรวจจากนิด้าโพลออกมาเปิดเผยผลสำรวจออมเงิน “หวยเกษียณ” โดยเสียงส่วนใหญ่จาก 1,310 หน่วยตัวอย่าง ไม่เห็นด้วย และไม่สนใจ มอง มอมเมาให้ประชาชนเสพติดการพนัน และไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพนั้น

สิ่งหนึ่งที่สะท้อนจากโพลนี้ คือ ความเข้าใจที่มีต่อ ‘หวยเกษียณ’ มุ่งไปที่ประเด็นการมอมเมา ซึ่งไม่ใช่ประเด็นหลักของนโยบายดังกล่าว เมื่อแกะดูเนื้อในของ 'หวยเกษียณ’ แล้วจะพบว่า หวยเกษียณ ต้องการส่งเสริมให้คนออมเงินเพื่อเกษียณ โดยใช้กลวิธีเหมือนการออกสลากออมสิน ซึ่งมีการจับรางวัลเพื่อเพิ่ม ‘รายรับพิเศษ’ ให้แก่เจ้าของสลากดังกล่าว แต่จุดที่แตกต่างและต้องตั้งคำถามและพัฒนาต่อไปคือ ยังไม่มีนโยบายเรื่อง ดอกเบี้ยเช่นสลากออมสิน ที่มีดอกเบี้ยและมีรายรับพิเศษเป็นสิ่งที่จูงใจผู้ที่เข้ามาซื้อสลาก อาจเป็นเพราะว่ากองทุนการออมแห่งชาติ มีแผนการออมหลักอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นหาก หวยเกษียณ คลอดออกมา มองว่าจะทำหน้าที่ดึงดูดคนที่มีนิสัยชอบเสี่ยงโชค ‘เล่นหวย’ ซึ่งเป็นสัดส่วนไม่น้อย เพราะสถิติคนเล่นหวยในไทยมีราว 24,626,233 ล้านคน (รวมทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ)  ถ้าหากคนเหล่านี้เจียดค่าหวยหนึ่งใบ 80 บาททุกเดือนมาออมบ้าง แถมยังได้เงินไว้ใช้ตอนเกษียณ

แต่ถ้าหากอยากจะดึงดูดคนในส่วนรวม ควรพิจารณาเรื่องว่าจะสามารถควบรวม หวยเกษียณ กับแผนการออมเดิมด้วยกันได้หรือไม่ เพราะจะเท่ากับว่า ผู้ที่เป็นสมาชิก นอกจากจะได้เงินสมทบจากรัฐ ผลประโยชน์จากการลงทุนของกอช. และยังได้เงินพิเศษจากการจับรางวัลอีกด้วย ซึ่งคงเป็นแรงจูงใจในระบบมากขึ้น แต่ถ้าหากมีการเดินหน้าไปแล้ว ก็คงต้องรอดูในรายละเอียดกันอีกทีว่านอกจาก เงินที่ได้จากการออกรางวัลแล้ว ผลประโยชน์จากการออมอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

สำหรับประเด็นโพลที่มีการระบุว่า ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพนั้น เมื่อเข้าไปดูหลักกฏหมายของ กองทุนการออมแห่งชาติ ข้อกฎหมายมีการกำหนดให้ บุคคลที่มีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนหรืออยู่ในระบบบำนาญอื่นของหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีการหักเงินเข้าระบบประกันตนทุกเดือนอยู่แล้ว ถือว่ามีการออมภาคบังคับซึ่งคิดเป็นจำนวนแรงงานทั้งหมด 17.1 ล้านคน เท่ากับว่ากองทุนดังกล่าวมุ่งไปยังบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันของรัฐซึ่งมีจำนวนกว่า 20.4 ล้านคน

 

รายละเอียดของหวยเกษียณที่ออกมา ณ วันนี้

หวยเกษียณมีรายละเอียดเบื้องต้นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

  • คนที่ซื้อได้ คือ ผู้ประกันตน ม.40 และแรงงานนอกระบบ
  • เริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 50 บาทจนถึงไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน
  • รางวัลจะออกทุกวันศุกร์เวลา 17:00 น. โดยรางวัลที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท  5 รางวัล และรางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท อีก 10,000 รางวัล
  • รายได้ของผู้ที่ออมเงิน = เงินค่าซื้อสลากทั้งหมด+เงินรางวัล
  • สามารถถอนเงินได้เมื่ออายุครบ 60 ปีเท่านั้น