posttoday

เวิร์คช็อปรับมือฤดูฝนปี67ป้องกันน้ำท่วมมั่นใจอยุธยารอดอุทกภัย

10 กรกฎาคม 2567

"ภูมิธรรม เวชยชัย"กำชับวงถกเวิร์คช็อปป้องกันน้ำท่วมปี67 ต้องทำงานมีเอกภาพ หลังไทยมีแนวโน้มฝนตกหนักหลายพื้นที่จากภาวะ"ลานีญา" "จักรพงษ์ แสงมณี"มั่นใจแนวกำแพงกั้น เมืองโบราณ บ้านเรือนประชาชน 5นิคมอุตฯรอดน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 10ก.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้า และสร้างความเข็มแข็ง เครือช่ายภาคประชาชน ตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 24 หน่วยงานนักวิชาการ คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วม รวมกว่า 200 คน ได้ติดตามประเมินสภาพอากาศปีนี้ พบว่า ประเทศไทย มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะลานีญา ส่งผลให้มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ 
 

เวิร์คช็อปรับมือฤดูฝนปี67ป้องกันน้ำท่วมมั่นใจอยุธยารอดอุทกภัย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) กล่าวในการประชุมกำชับให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในปีนี้อย่างมีเอกภาพ เพื่อใช้ในการวางแผนการเตรียมการรับมือล่วงหน้า ส่วนช่วงวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2567  ที่ได้มีการคาดการณ์ว่าอาจมีปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก จึงได้มอบหมายให้ สทนช.นำรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุไปเตรียมการตั้งศูนย์ส่วนหน้าเพื่อรับมือสถานการณ์ ณ จังหวัดระยอง หรือพื้นที่ใกล้เคียงด้วย 

 

จักรพงษ์ แสงมณี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายจักรพงษ์ แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกับ"โพสต์ทูเดย์"หลังลงพื้นที่ตรวจสอบแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดไชยวัฒนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน ว่า อยุธยาถือเป็นพื้นที่ลุ่ม การบริหารจัดการน้ำต้องดำเนินการ3ส่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ คือ ส่วนแรกโบราณสถาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมรดกโลก ส่วนที่2คือเขตเศรษฐกิจ นิคมอุตสาหกรรม5แห่งและโรงงานนอกเขตอุตสาหกรรม และส่วนที่3 ที่อยู่อาศัยของประชาชน พบว่า ได้มีการอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมแล้ว โดยเขื่อนคันกันน้ำที่มีความสูง 1.7 เมตร ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันน้ำท่วมได้แน่นอน 

 

ส่วนที่นิคมอุตสาหกรรม เรามีการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี2554 ที่เกิดความเสียหาย หลายแสนล้าน บาท ต่อในในปี2555 รัฐบาลมีการออก Soft Loan เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยให้แก่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจนประสบความสำเร็จ สามารถป้องกันน้ำได้สูงมาก ทำภาคเอกชนมั่นใจเพราะมีระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างดีทั้งภายในและภายนอก ทำให้เกิดความสบายใจได้ว่า นิคมอุตสาหกรรมมีปลอดภัย อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอยู่บ้างในบางจุดเช่น เส้นทางระบายต้องทำระบายน้ำออกไปได้เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยประสานกระทรวงคมนาคมเพิ่มความสูงของถนนบางเส้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

"การประชุมวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน โดยศูนย์ส่วนหน้าจะทำหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทั้งระบบช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชน การให้ข้อมูลล่วงหน้า3วัน จากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อประมวลผลและแจ้งมูลไปยังประชาชน การสร้างระบบเตือนภัย การจัดการน้ำ แล้วแจ้งเตือนประชาชนได้ทราบล่วงหน้าด้วยข้อมูลที่แน่นอนจะทำให้เราป้องกันน้ำท่วมได้"นายจักรพงษ์ กล่าว 

ด้านดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า  พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ  อีกทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมรวมกันมากกว่า 2,600 โรงงาน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง รวมจำนวน 595 โรงงานและตั้งอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมอีกกว่า 2,000 โรงงาน

นอกจากนี้ เป็นพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ มีการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทานกว่า 9.6 ล้านไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวมีมากกว่า 8 ล้านไร่ หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

เวิร์คช็อปรับมือฤดูฝนปี67ป้องกันน้ำท่วมมั่นใจอยุธยารอดอุทกภัย

ดังนั้น การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจะต้องครอบคลุมและรัดกุมในทุกๆ ด้าน ซึ่งการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุก่อนที่จะเผชิญกับสถานการณ์จริง จึงมีความจำเป็นและสำคัญ เพื่อให้สามารถติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการและคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนได้อย่างตรงจุดและให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบได้อย่างมีเอกภาพและทันต่อสถานการณ์.