posttoday

ไทยจับมือรัสเซีย พัฒนาความร่วมมือด้านพลังงาน

13 มิถุนายน 2567

“นฤมล” ผู้แทนการค้าไทย พบหารือบริษัทเอกชนรัสเซีย เดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานไทย-รัสเซีย เพิ่มความเข้าใจในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ภายใต้กลไกตลาด เพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไป

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยภายหลังพบหารือกับนาย Rustam Bekkiev รองผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าบริษัท RusChemAlliance LLC ถึงความร่วมมือด้านพลังงานรัสเซีย-ไทย ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านพลังงานของบริษัทฯ และพูดคุยหารือเกี่ยวกับโอกาสและความร่วมมือด้านพลังงานรัสเซีย-ไทย ภายหลังจากการเข้าร่วมงาน Future Energy Asia Exhibition & Summit taking place ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงเทพฯ ตลอดจนหารือในโอกาสและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการคลังเก็บก๊าซธรรมชาติแหล่งพลังงานใน Ust-Luga ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งของทะเลบอลติกของรัสเซีย ทางตะวันตกของนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กประมาณ 180 กม. ซึ่งประกอบด้วยโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Plant) โรงแยกก๊าซ (Gas Processing Plant) และท่าเรือขนส่งก๊าซและพลังงาน (Marine facilities) 

ไทยจับมือรัสเซีย พัฒนาความร่วมมือด้านพลังงาน

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า บริษัท RusChemAlliance LLC เป็นบริษัทสัญชาติรัสเซีย ก่อตั้งโดยบริษัทพลังงานชั้นนำ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท Gazprom และบริษัท RusGasDobycha ดำเนินกิจการหลักในอุตสาหกรรมการพัฒนาและผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในภาคพลังงานและอุตสาหกรรมหนัก ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการที่ครอบคลุมโครงการสำคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีโอกาสหารือกับหน่วยงานและบริษัทด้านพลังงานของไทย เช่น EGAT, PTT, Gulf Energy, B. Grimm Power ฯลฯ เพื่อขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการคลังเก็บก๊าซธรรมชาติแหล่งพลังงานใน Ust-Luga ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 31

 

ผู้แทนการค้าไทยกล่าวให้ความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนของไทยมีความสนใจในการหารือและขยายความร่วมมือด้านพลังงาน และสำรวจแหล่งพลังงานเพิ่มเติม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ภายใต้กลไกตลาด เพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไป โดยยินดีที่จะแนะนำและเชื่อมโยงหน่วยงาน/บริษัทด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือด้านพลังงานร่วมกันระหว่างไทย-รัสเซีย ต่อไปในอนาคต