logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ท.2 สั่งด่วน กปภ.พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบอุทกภัย

15 กันยายน 2565

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กำชับ กปภ. ให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบอุทกภัย ควบคู่ไปกับดูแลระบบการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง แนะวิธีการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านหลังจากเหตุน้ำท่วมลดลง 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั่วประเทศ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงกำชับการประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.) 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนควบคุมดูแลระบบ

การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้เป็นปกติและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง ตรวจสอบความแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนักหรือ

ท.2 สั่งด่วน กปภ.พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบอุทกภัย

น้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมาก ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้ประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชน โดยได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร รถยนต์บรรทุกน้ำ ตรวจสอบเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

ท.2 สั่งด่วน กปภ.พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบอุทกภัย