logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

พม. จัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านเด็กและเยาวชน

21 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” (ด้านเด็กและเยาวชน) จำนวน 12 รางวัล ให้กับบุคคล และภาคีเครือข่ายที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เสียสละเพื่อสังคม ทำความดี คิดด้านบวก สร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ภัยพิบัติต่าง ๆ มีความเสียสละ และทำความดีโดยไม่หวังผลประโยชน์ รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม และมีส่วนร่วมในการทำความดี

โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัล นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวต้อนรับผู้ที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. จำนวน 12 รางวัล ประกอบด้วย

พม. จัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม”  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านเด็กและเยาวชน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล“ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” (ด้านเด็กและเยาวชน) มีทั้งหมด 12 รางวัล ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา ผู้สร้างวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

2. นางนวลพรรณ ล่ำซำ (มาดามแป้ง) ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 ที่ประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงาน การทำสาธารณกุศล และการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

3.  นายธรรศ พงศาปาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช ผู้จุดประกายด้านกีฬาวอลเลย์บอล

4. นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณเพชร แอนซาโลน  เจ้าของ Facebook Fanpage กิ๊กอินเมกา ขยายความเป็นไทยในต่างแดน ทำ Food Truck ขายพิซซ่า หน้าพะแนง แกงเขียวหวาน ผัดไทย และลาบ

5. นางคนึง วิจารัตน์ เจ้าของร้านข้าวแกง จานละ 10 บาท ที่มีให้เลือกมากกว่า 10 เมนู เริ่มขายข้าวแกงตั้งแต่จานละ 3 บาท ปรับเป็น 5 บาท และ 10 บาท ซึ่งเปิดร้านมาเป็นระยะเวลา 40 ปี ใน จ.พิษณุโลก

6. นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา บุรุษผู้ทวงเงินชาติ ได้นำรูปแบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ พีพีโมเดล จ.กระบี่ ที่สะท้อนความจริงอย่างโปร่งใส เข้ามาดำเนินการอย่างจริงจัง

พม. จัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม”  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านเด็กและเยาวชน

7. นายชุมพล แซ่ซุ่น ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต เยาวชนต้นแบบจิตอาสา และทำงานด้านเด็กและเยาวชน มากว่า 7 ปี

8. ดร.ทิวากร แก้วบุญส่ง (โอ พาราฮัท) ผู้ก่อตั้งกลุ่มเด็กใต้พันธุ์อาสา และจุดประกายการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกับเด็กและเยาวชน ณ จังหวัดพัทลุง และเป็นผู้นำภาษาถิ่นภาคใต้มาแต่งเพลงมหาลัยวัวชน

9. นางสาวลักขณา  แสนบุ่งค้อ ผู้จัดตั้งกลุ่มชวนน้องออม ถวายพ่อหลวง จ.เลย โดยใช้  หลัก 4 ออม ได้แก่ ออมเงิน ออมบ้าน ออมเด็ก ออมเวลา และได้นำกล้วยมาแปรรูปแบบครบวงจรเพื่อขยายผลสร้างรายได้ให้กับชุมชนขนาดใหญ่ รวมทั้งได้สร้างงานและอาชีพในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

10. นางสาวฟองจันทร์ สุขเสน่ห์ นักกฎหมาย เชื้อชาติอเมริกา ผู้อุทิศตนทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยการสอนหนังสือ เป็นผู้ช่วยแปลภาษาให้กับผู้ต้องหาชาวต่างชาติ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชนกลุ่มน้อยบนพื้นที่สูง ในจังหวัดแพร่ ระยะเวลานานกว่า 30 ปี

11.นางสาวเมธาวี บุญพิทักษ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ผู้เสียสละการให้ด้วยหัวใจของความเป็นแม่ให้นม กรณีเด็กทารกวัยเดือนเศษไม่มีนมดื่ม

12.นางดารารัตน์ สุเทศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี นักสังคมสงเคราะห์ผู้จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานกับกลุ่มเปราะบาง 

โดยรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติในการทำความดีเพื่อสังคม อยากให้มีคนดี ๆ ทุกที่ แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ให้ของคนไทยที่ไม่หวังผลตอบแทน และยึดแนวทางนี้เป็นแบบอย่างให้กับทุกคนในสังคมได้นำไปปฏิบัติตาม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมและประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤต โควิด - 19 ภัยพิบัติต่าง ๆ และมีส่วนร่วมทำงานเพื่อสังคม ทำให้ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน นับเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง นายจุติกล่าวทิ้งท้าย