logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖๕

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖๕

06 พฤษภาคม 2565

(๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรี วรวัฒน์ มะลิ รักษาราชการแทนผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวธนวัน กาสี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖๕

วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖5 ซึ่งเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการดำเนินการ

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้แก่ชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ และในเขตภาคอีสาน ประกอบด้วยกิจกรรม

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖๕

งานสืบศิลป์ถิ่นอีสาน อีสานดูดี, พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเพื่อสรงน้ำพระธาตุยาคู, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ชมทะเลธุง จำนวนกว่า ๑,๖๐๐ ต้น, ชมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุยาคูจาก ๑๘ อำเภอ, รำบูชาพระธาตุยาคู มีนางรำกว่า ๒,๒๙๐ คน, การแสดงแสงสีเสียงชุด "ตุ้มโฮม ม่วนซื่น โฮแซว" และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก ๒๐ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  พิธียกอ้อ ยอครูหมอลำ นักร้องนักดนตรีจาก ๒๐ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอน "ลักษมีสีดา", การแสดงแบบผ้าไทยอัตลักษณ์และผ้าไทยร่วมสมัย ๒๐ จังหวัด, กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ, การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CCPOT จาก ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ชม ชิม ช็อป ตลาดนัดโบราณ, นิทรรศการเฮือนอีสานย้อนยุค ๑๘ อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ และการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง

สำหรับมาตรการควบคุมดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้วางมาตรการไว้อย่างเข้มงวด ตั้งแต่การร้านค้าภายในงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับวัคซีนทุกคน และใช้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งงาน ตลอดจนการจัดชุดเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรอง การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด