logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

เอสซีจี ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง ผลักดันเฟรเซอร์ส คว้ามาตรฐาน LEED คลังสินค้าที่แรกและที่เดียวในอาเซียน

25 เมษายน 2565

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี เป็นตัวแทนส่งมอบ LEED CERTIFICATION AWARD  ให้กับนายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) และกรรมการบริหารบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีบริษัท SCG Building & Living Care Consulting เป็นที่ปรึกษาในการขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (LEED) ให้กับโครงการก่อสร้างคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าพร้อมจัดส่ง บางพลี2 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพื้นที่อาคารรวม 14,580 ตรม. และคลังสินค้าขอนแก่น พื้นที่อาคารรวม 9,800 ตรม. โดยโครงการทั้ง 2 โครงการได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม LEED v4.1 ประเภท Building Design + Construction : Warehouses and Distribution Centers ซึ่งเป็นประเภทของการรับรองอาคารคลังสินค้าที่ออกแบบและก่อสร้างใหม่ ที่แรกและที่เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการนี้เป็นการก่อสร้างคลังและศูนย์กระจายสินค้าสำหรับเช่าที่มีชื่อว่า “สร้างให้ตอบโจทย์ผู้เช่า” หรือ “Built-to-Suit” โดยอาคารและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เช่าและสามารถใช้งานได้ทันที

เอสซีจี ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง ผลักดันเฟรเซอร์ส คว้ามาตรฐาน LEED คลังสินค้าที่แรกและที่เดียวในอาเซียน

ตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญ “กรณีศึกษา: โครงการ Bangplee2 W9”

  • ลดการใช้พลังงานทั้งหมดได้กว่า 60 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นจำนวน 427,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 1.9 ล้านบาทต่อปี
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 230,000 กิโลกรัมต่อปี
  • แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD) ที่ทีมงาน SCG นำมาใช้สามารถพิสูจน์ได้ว่าให้ประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติสอดคล้องกับมาตรฐาน ASHRAE 62.1 - 2016 ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ประหยัดน้ำได้ถึง 240,000 ลิตรต่อปี

ทีมที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาคารของ SCG  นอกจากจะผ่านการรับรองโดยตรงจาก LEED แล้ว ยังเป็นที่ปรึกษาแห่งเดียวในประเทศ ที่มี ASHRAE certified professional ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานอาคารเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับอาคาร รวมถึงช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียว

เอสซีจี ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง ผลักดันเฟรเซอร์ส คว้ามาตรฐาน LEED คลังสินค้าที่แรกและที่เดียวในอาเซียน

สนใจรับคำปรึกษาเพื่อขอมาตรฐานอาคารกับบริษัท SCG building and living care consulting ได้ที่ https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/scg-building-and-living-care-consulting   

หรือเบอร์โทรศัพท์ 065-719-7909