นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ ๑๒

วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 14:18 น.
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ ๑๒
เมื่อเร็วๆนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ ๑๒ โดยมีนายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ ๑๒ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสิน ศิลปิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร