ทีโอที ภาคเหนือ จับมือ Flash Express ให้บริการรับส่งพัสดุด่วน...ทั่วไทยสาขาแรก เมืองสองแคว

วันที่ 04 พ.ย. 2563 เวลา 14:20 น.
ทีโอที ภาคเหนือ จับมือ Flash Express ให้บริการรับส่งพัสดุด่วน...ทั่วไทยสาขาแรก เมืองสองแคว
(2 พ.ย.63) ณ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดศูนย์รับส่งพัสดุ TOT& Flash Express

“ภายใต้โครงการ TOT & Flash Express ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย” โดยมี ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายฮุย โจว ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) พร้อมคณะผู้บริหารจากทั้งสององค์กรร่วมในพิธี

ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย กล่าวว่า ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจผ่านออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการค้าขายสินค้าทุกประเภท เป็นผลให้ธุรกิจด้านการขนส่งมีความเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย  บริษัทแฟลช  เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย) ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยแบบครบวงจรได้ร่วมมือ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการเปิดให้บริการรับส่งพัสดุ TOT & Flash Express ณ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ด้วยบริการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทยที่ สะดวก  รวดเร็ว ในราคาประหยัด เพื่อเป็นการเพิ่มอีกหนึ่งบริการที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้า รองรับการค้าขายผ่านสังคมออนไลน์ (Social Commerce) ในยุคดิจิทัล ที่ทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่าย ๆ โดยได้เปิดสาขาแรก ณ  ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และมีแผนเปิดให้บริการครบทั้ง 56 ศูนย์บริการ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 13 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงราย  พิษณุโลก แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก และกำแพงเพชร ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน 2563   

การร่วมมือกันของทั้งสององค์กรในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจด้าน    โลจิสติกส์และด้านโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน เพิ่มทักษะขีดความสามารถให้กับบุคลากรของทั้งสององค์กร และสามารถเข้าถึงเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ได้รับความสะดวกในการใช้บริการมากยิ่งขึ้นด้วย