การบินไทยพร้อมพาคุณบินตรงสู่จุดหมาย นครลอนดอน ด้วยเที่ยวบินพิเศษ 3 เที่ยวบิน ในเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 21 ก.ค. 2563 เวลา 13:15 น.
การบินไทยพร้อมพาคุณบินตรงสู่จุดหมาย นครลอนดอน  ด้วยเที่ยวบินพิเศษ 3 เที่ยวบิน ในเดือนสิงหาคม 2563
บัตรโดยสาร กรุงเทพฯ-ลอนดอน (เที่ยวเดียว) ราคาเริ่มต้นที่: ชั้นธุรกิจ 92,085 บาท* ชั้นประหยัด 25,295 บาท* (ราคารวมทุกอย่าง)

สำรองที่นั่ง: ตั้งแต่วันที่  21 ก.ค. 63 - 23 ส.ค. 63

เดินทาง: วันที่ 9 ส.ค., 16 ส.ค. และ 23 ส.ค. 63

สำรองที่นั่ง: https://bit.ly/39gMYY7 

สำหรับ ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพ-ลอนดอน อยู่แล้ว หรือ Travel voucher สามารถสำรองที่นั่งบนเที่ยวบินดังกล่าว ได้ที่ THAI Contact Center 02 356-1111

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้

1. เตรียมข้อมูลการเดินทางและรายละเอียดการติดต่อโดยกรอกแบบฟอร์ม Public Health Passenger Locator Form  สามารถกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ www.gov.uk-border-control และจะต้องส่งแบบฟอร์มออนไลน์ ภายใน 48 ชม. ของเวลาที่เครื่องบินถึงสนามบิน ประเทศอังกฤษ และต้องแสดงสำเนาของแบบฟอร์มที่ด่านขาเข้าประเทศ

2. สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากประเทศไทยจะต้องกักตัวเอง 14 วัน ณ ที่พำนักของตน (Self-Quarantine) เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษทันที

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด-19  ท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่ในอาคารสนามบิน และบนเที่ยวบิน และเราได้ปรับรูปแบบการบริการบนเครื่องบินชั่วคราวตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อให้คุณมั่นใจและอุ่นใจตลอดการเดินทาง