"กัลฟ์" หนุนเครือข่ายฯ พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ความสัมพันธ์คน-สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

วันที่ 01 พ.ย. 2562 เวลา 15:46 น.
"กัลฟ์" หนุนเครือข่ายฯ พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ความสัมพันธ์คน-สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
เดินหน้าสานต่อโครงการ "Gulf Growth Future" คัดเลือก "กลุ่มเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" มุ่งทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ครอบคลุมความสัมพันธ์คน สิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ พลังงาน

นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มบริษัทกัลฟ์ เห็นความสำคัญของกลุ่มเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นช่วงวัยที่เริ่มเผชิญกับความซับซ้อนของสังคมในหลากหลายมิติ

ทั้งนี้ จึงได้จัดตั้งโครงการ Gulf Growth Future ขึ้นมาเมื่อปี 2561 โดยได้เลือก "กลุ่มเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ซึ่งถือเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีเครือข่ายการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง มุ่งทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้เข้าร่วมโครงการนี้

โดยเชื่อว่ากระบวนการค่าย Gulf Growth Future จะช่วยพัฒนาศักยภาพ ของผู้เข้าร่วมให้มีทักษะการคิดอย่างมีระบบ เน้นการทำงานเป็นทีม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำ เรียนรู้ความสัมพันธ์ของคนในสังคมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลและคุณธรรม พร้อมกับเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานไปพร้อมกัน

สำหรับการจัดค่ายครั้งนี้ มีเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 30 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่16-18 ตุลาคม 2562 ที่ ชื่นวาริน รีสอร์ท ตำบลชากผง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โดยรูปแบบการทำกิจกรรมประกอบด้วยรักษ์โลกลดถุงพลาสติก เรียนรู้การทำถุงผ้าบาติก ถุงผ้ามัดย้อม เก็บขยะริมชายหาดแม่รำพึ่ง จังหวัดระยอง ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาของขยะที่พบ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการลดขยะประกวดชุดแฟนชีจากขยะเรียนรู้ประโยชน์จากขยะ

นอกจากนี้ยังมี "Talk Show" สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับเด็กเยาวชน โดยสอดแทรกด้วยธรรมะที่เข้าใจง่าย จากศิลปิน นภพรชำนิ และอุ๋ย บุดดาเบลส รวมถึงเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้า และมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ากัลฟ์ตาสิทธิ์ 3-4