การประชุมเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

  • วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 11:01 น.

การประชุมเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธาน โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สบน. และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ