กฟน. ร่วมจัดงาน “วิ่งเพื่อ...หนังสือของพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 09 ต.ค. 2562 เวลา 19:36 น.
กฟน. ร่วมจัดงาน “วิ่งเพื่อ...หนังสือของพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
 

วันนี้ (6 ตุลาคม 2562) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ “วิ่งเพื่อ...หนังสือของพ่อ” ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตัดแถบแพรเปิดงาน และทรงพระดำเนินนำขบวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยมี นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟน. ร่วมขบวนเสด็จพระดำเนิน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ - สวนวชิรเบญจทัศ - สวนจตุจักร กรุงเทพฯ

งานเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ “วิ่งเพื่อ...หนังสือของพ่อ” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ รายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำไปสมทบทุนการพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนที่ด้อยโอกาสต่อไป

บทความแนะนำ