สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ครบรอบ 24 ปี

วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 17:55 น.
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ครบรอบ 24 ปี
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ในพระราชูปถัมป์ จัดงานวันครบรอบการก่อตั้ง 24 ปี สมาคมฯ

ผศ.ดร.เสนอ อัศวมันตา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน กราบนมัสการ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 9  เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันครบรอบการก่อตั้ง 24 ปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ในพระราชูปถัมป์ ฯ