กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดเวทีภาคกลางชูจุดแข็งการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 18:49 น.
กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดเวทีภาคกลางชูจุดแข็งการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
กองทุนพัฒนาสื่อฯ ผนึกกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่าย เปิดเวทีภาคกลาง ชูจุดแข็งการพัฒนาสื่อ ปลุกชาวโซเชียล ไม่แชร์ ไม่ซื้อ สื่อไม่สร้างสรรค์ ?เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยประจำปี 2562 ภาคกลาง “ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน งานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ใน 4 ภูมิภาค โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรมและรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ มีการมอบรางวัลให้กับผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “TMF AWARDS 2019” และพิธีมอบรางวัล “ Less in more ปี 2 การประกวดผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นสำหรับผู้พิการ” ภายในงานมีภาคีเครือข่าย องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายอิทธิพล กล่าวว่า เวทีครั้งนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ ผ่านสื่อหลายรูปแบบ สื่อมีอิทธิพลต่อคนในสังคม และวิถีชีวิตมากขึ้น การส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทัน และมีวิจารณญาณในการบริโภคสื่อ ส่งเสริมให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม จึงมีความสำคัญยิ่ง การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทั้งนี้ งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย จึงเป็นงานสำคัญที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวสื่อทุกแขนง เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนให้เกิดนิเวศสื่อที่ดีทั้งในมิติการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วม ให้มีบทบาทเพื่อการพัฒนา และการกำกับดูแลจริยธรรมสื่อ

ด้านนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กองทุนพัฒนาสื่อฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดงานผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ ได้รับเสียงตอบรับดีมาก ภาคีเครือข่ายมาร่วมงานอย่างคึกคัก ได้เห็นพลังที่เข้มแข็งของผู้ที่ผลิตสื่อ ทั้งสื่อพื้นบ้าน สื่อวัฒนธรรม และสื่อทุกแขนง

อย่างไรก็ตาม ในระดับภูมิภาค เรามีการเชิดชูสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการมอบรางวัล สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “TMF AWARDS 2019” ให้กับผู้ผลิตสื่อดีเด่น ทั้ง 3 ภูมิภาค เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตสื่อที่ดีต่อไป ส่วนการจัดงานที่ภาคกลางเป็นการรวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตกไว้ด้วย โดยมีการแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากภาคี รวมถึงสัมมนาทางด้านวิชาการ พร้อมเปิดห้องให้ความรู้เยาวชนในเรื่องทักษะการใช้สื่อ เปิดใจถึงสื่อของเด็ก และนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

?“กองทุนพัฒนาสื่อฯ มีวัตถุประสงค์หลัก คือส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุน ประสานงานและเอื้ออำนวยให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น โดยภาคีเครือข่ายทุกคนสามารถช่วยกันขับเคลื่อนสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ เราจะได้เห็นพลังของภาคีต่างๆมาร่วมผนึกกำลัง ศึกษา เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดในงานครั้งนี้” นายวสันต์ กล่าว

ด้าน นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ในฐานะที่ได้รับรางวัลประเภทสื่อสร้างสรรค์ภาษาถิ่นหรือภาษาไทย กล่าวว่า แผนงานของเราได้ขอทุนจากกองทุนสื่อฯ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่านในระดับภูมิภาค ซึ่งผลตอบรับดีมาก ไม่คิดว่าจะมีการรวมตัวสื่อมากมายเช่นนี้ จากการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ ทำให้ได้เห็นศักยภาพในการทำงาน เกิดการต่อยอดโครงการต่างๆ มากมาย

ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันเป็นยุคของสื่อดิจิทัล ดังนั้นผู้ที่ต้องการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยควรมี 3 องค์ประกอบคือ 1.ข้อมูลจริงที่สามารถตรวจสอบได้ 2.ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และ 3.มีประโยชน์ต่อสังคม ที่ผ่านมายังมีสื่อไม่สร้างสรรค์ รวมถึงสื่อลามกอนาจาร เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย แม้มีกฎหมายบังคับใช้กับสื่อ แต่สื่อเหล่านั้นก็ยังลอยนวล วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก่อนที่กฎหมายจะทำงาน คือ การแทรกแซงทางสังคม โดยประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกัน ไม่ใช้ ไม่แชร์ ไม่เชื่อ ไม่ซื้อ พยายามต่อต้าน แล้วสื่อนั้นจะหายไปเอง