กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เติมสีเขียวให้สังคมในโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน”

วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 14:19 น.
กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เติมสีเขียวให้สังคมในโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน”
 

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) โดย คุณวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต และคุณศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ โดยคุณไพศาส ธนะเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหินดาด จัดทำโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพนักงานจิตอาสาจากบริษัทในกลุ่มและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ พร้อมด้วยชาวชุมชนจิตอาสาช่วยกันปลูกต้นไม้จำนวน 1,300 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านหินดาด ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โครงการนี้จะครอบคลุมพื้นที่รวม 20 ไร่ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ดูแล ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการป่าชุมชนเกิดความยั่งยืน ระบบนิเวศเกิดความสมดุล รวมถึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของป่าชุมชนในการลดภาวะโลกร้อนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากป่าชุมชนทั้งเป็นแหล่งอาหารและเป็นสถานที่เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต