มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งตั้งบลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่องเป็นวาระที่ 4

  • วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 09:15 น.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งตั้งบลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่องเป็นวาระที่ 4

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)กสิกรไทย เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่องเป็นวาระที่ 4 นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามในสัญญา พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี และประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ที่ 2 จากซ้าย) รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี (ซ้าย) และผู้บริหารจาก บลจ.กสิกรไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ