ดนตรีคีตศิลป์. มทร.ธัญบุรี สร้างครู - ศิลปิน ด้วย ‘มาตรฐานโลก’

วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 17:32 น.
ดนตรีคีตศิลป์. มทร.ธัญบุรี สร้างครู - ศิลปิน ด้วย ‘มาตรฐานโลก’
 

ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา มทร.ธัญบุรี ยกระดับศักยภาพการศึกษา เน้นปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี ด้วยเครื่องดนตรีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างครูและศิลปินมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่การทำงาน

อาจารย์อนันท์พร เอี่ยมชาญบรรจง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า การเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มีความพร้อม ครบครัน และจัดว่ามีความทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศด้วยเครื่องดนตรีมาตรฐานระดับโลก ทั้งประเภทเครื่องสาย เครื่องเป่า เครื่องทองเหลือง เครื่องตี และเครื่องดีดหรือเครื่องเคาะต่าง ๆ ที่สามารถยกระดับศักยภาพการศึกษาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเครื่องดนตรีมีหลายระดับและหลายประเภท แต่มาตรฐานมีความแตกต่างกัน

ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา เพื่อไปเป็นครู หรือศิลปิน ในฐานะสถาบันการศึกษาจะต้องเติมเต็มและเสริมแกร่งความเป็นอาชีพให้กับผู้เรียน ด้วยเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ เข้าถึง รับรู้และเกิดความเคยชินกับมาตรฐานเสียง ความถี่ของเสียงอย่างถูกต้องและเที่ยงตรงที่สุด โดยเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นควบคู่กับพื้นฐานทางทฤษฎี ซึ่งจะทำให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาสายงานในวิชาชีพดนตรีต่อไปได้

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษาในปีล่าสุด ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการมากถึงร้อยละ 50 ส่วนอีกครึ่งประกอบอาชีพนักดนตรีอิสระ ทำงานเบื้องหลังด้านดนตรี จัดทำเพลง รวมถึงเป็นครูสอนดนตรีอิสระ นอกจากนี้ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่บางคนก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น ท็อป-ปฐมภพ พูลกลั่น หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘LAZYLOXY’ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการประกวดในเวที The Rapper ก่อนจะเซ็นสัญญากับค่าย YUPP! ต่อจากนั้นมีงานเพลงติดอันดับที่มียอดวิวมากกว่า 10 ล้านออกมาอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นแรพเปอร์หน้าใหม่ที่มีอนาคตไกล เป็นต้นแบบที่ดีแก่คนเจเนอเรชั่นใหม่และผู้ที่ชื่นชอบดนตรีสากลอีกด้วย

‘ดนตรี’ นับเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ ที่ช่วยส่งเสริมและเติมเต็มความรู้สึก กล่อมเกลาจิตใจ และช่วยปลุกพลังชีวิตของมนุษย์ ในสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษาจะมุ่งเน้นการสร้างครูดนตรีและการสร้างศิลปิน ยังมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านดนตรีเพื่อเผยแพร่สู่สังคม ทำให้เกิดคุณค่าและการถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใช้ประโยชน์ให้เกิดการนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะเห็นได้จากหลากหลายผลงานศิลปนิพนธ์ที่เกิดขึ้นก่อนสำเร็จการศึกษา นับว่าเป็นการพัฒนา ประยุกต์และประมวลผลความรู้ทั้งหมดให้เกิดเป็นผลงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ผู้เรียน ของ มทร.ธัญบุรี ที่ว่า ‘บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ’ ได้เป็นอย่างดี

กระบวนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา นอกจากใช้เครื่องดนตรีมาตรฐานระดับโลกแล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผลงาน และมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับดนตรีมากมาย มีการอบรมเวิร์กชอปที่เข้มข้น จากความร่วมมือที่มีเครือข่าย ทั้งศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง ผู้บริหารค่ายเพลง หรือแม้แต่อาจารย์จากสถาบันชื่อดังต่าง ๆ ขณะที่คณาจารย์ในสาขาฯ ก็มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ทั้งการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการผลิตเพลงและดนตรีให้กับศิลปินอย่างมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ เห็นโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น เข้าใจและรู้จักตนเอง ก่อนจะเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

อาจารย์อนันท์พร ยังกล่าวอีกด้วยว่าในอนาคตอันใกล้ เตรียมวางแผนที่จะเปิด 2 หลักสูตรใหม่ คือหลักสูตร Commercial Music หรือดนตรีเชิงพาณิชย์ และอีกหนึ่งหลักสูตรคือนวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ดนตรี เพื่อรองรับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในสาขาวิชาดนตรี ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและโลก ทั้งยังสอดรับกับความต้องการของผู้เรียนและภาคอุตสาหกรรมดนตรีในยุคปัจจุบัน

ผู้สนใจในสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สามารถดูรายละเอียดและติดตามผลงานได้ที่ Facebook Fanpage - ข่าวสารดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ www.facebook.com/RMUTTMusicProgram และสามารถสอบถามรายละเอียด โทร.0-2549-3278-82.