อพท.สำรวจความสุขของชุมชนในพื้นที่พิเศษ

  • วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 18:24 น.

อพท.สำรวจความสุขของชุมชนในพื้นที่พิเศษ

อพท.จับมือ Planet Alliance นำดัชนี Happiness Index สำรวจความสุขของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว ประเดิมพื้นที่พิเศษ ระบุเป็นครั้งแรกของประเทศที่นำเครื่องมือระดับสากลมาใช้วัดความสุขด้านการท่องเที่ยวดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Planet Alliance ดำเนินการในพื้นที่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอยุธยา รวมถึงพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้าง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง เพื่อแสดงให้เห็นว่า ความเป็นอยู่และความสุขของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความสำคัญเช่นเดียวกับตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี (GDP) สำหรับเครื่องมือ Happiness Index นับเป็นดัชนีชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ทาง Planet Alliance ยังได้จัดกิจกรรมนำร่องภายใต้กรอบ MOU จะเป็นการฝึกอบรม Planet Happiness Index ให้แก่เจ้าหน้าที่ อพท. และสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรกับ อพท. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการใช้เครื่องมือวัดความสุข Happiness Index โดยมี นางลอร์ร่า มูซิคานส์คี นักเขียน นักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีมากว่า 8 ปี และ ดร.พอล โรเจอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและยังเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆด้านการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ในการให้ความรู้ด้วย

นอกจากนี้ ยังได้มีการนำแบบสำรวจความสุข Planet Happiness Index ที่ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน อันจะช่วยให้ อพท. สามารถนำไปปรับใช้ในการลงพื้นที่ทำการสำรวจความสุขของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอยุธยา โดยใช้เกณฑ์ Planet Happiness Index ใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพึงพอใจต่อชีวิต การเข้าถึงธรรมชาติและศิลปะ การมีส่วนร่วมของชุมชน มาตรฐานการครองชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิตและสุขภาพของสมาชิกในชุมชน

สำหรับ การทำงานของ Planet Happiness มีเป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของสภาความสุขสากล มีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการคือ การสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างการท่องเที่ยวและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในความสุขมวลรวมประชาชาติ Gross National Happiness (GNH) มากกว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)โดยเป็นความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและสื่อสารมวลชน กับ Happiness Alliance และการสำรวจ (happiness survey) จะถูกนำไปใช้ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกขององค์การยูเนสโกที่ได้รับการจดทะเบียนจำนวน 1,073 แห่งทั่วโลก

ดร.พอล โรเจอร์ส ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการของ Planet Alliance กล่าวว่า ปัจจุบันแบบสำรวจ Happiness Index surveys ถูกนำไปใช้สำรวจความสุขของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวกว่า 10 ประเทศแล้ว ได้แก่ ตุรกี เนปาล อินโดนีเซีย อังกฤษ โมซัมบิก เวียดนามและลาว สำหรับไทยนั้น กรอบความร่วมมือ (MOU) กับ อพท. ถือเป็นพันธมิตรองค์กรภาครัฐรายแรก และเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานบริหารจัดการการท่องเที่ยวภาครัฐในประเทศต่าง ๆทั่วโลก ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวัดความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนแหล่งท่องเที่ยว

"เป้าหมายของ Planet Alliance ที่จะได้ทำงานร่วมกับองค์กรการท่องเที่ยวภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็เพื่อส่งเสริมความสุขของชุมชนที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เช่นเดียวกับ อพท. ที่มีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เราจะนำการท่องเที่ยวให้เป็นมากกว่าเงินดอลลาร์และจีดีพี ซึ่งก็คือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้านของความสุขและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นนั่นเอง" ดร.พอลกล่าว

ข่าวอื่นๆ