logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

เปิดตัว OTOP Chiangmai.com ขายโอทอปผ่านออนไลน์

05 เมษายน 2562

พช.เปิดธุรกรรมขายโอทอเชียงใหม่ ผ่าน e-commerce หวังเพิ่มช่องทางการตลาดและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

พช.เปิดธุรกรรมขายโอทอเชียงใหม่ ผ่าน e-commerce หวังเพิ่มช่องทางการตลาดและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.62 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เป็นประธานพิธีเปิดการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-commerce) และเปิดตัว OTOP Chiangmai.com พร้อมสั่งซื้อสินค้า เป็นปฐมฤกษ์ให้กับศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้า OTOP จ.เชียงใหม่ โดยมีนายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดยมี คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการเทรดเดอร์ จ.เชียงใหม่ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ

นายนิสิต กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายในการจำหน่ายโอทอปประจำปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 2 แสนล้านบาท ดังนั้นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่ง ซึ่งในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จากสถิติพบว่าทั่วโลกมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,000 ล้านคน และพฤติกรรมของ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

เปิดตัว OTOP Chiangmai.com ขายโอทอปผ่านออนไลน์

ทั้งนี้ จะส่งผลต่อความสำเร็จ ของการขายสินค้าทางออนไลน์ ทำให้แต่ละประเทศหันมาสนใจในการพัฒนาเว็บไซต์ การทำแอฟพลิเคชั่น ตลอดออนไลน์และการขายออนไลน์มากขึ้น การเปิดตลาดการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-commerce)

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของจ.เชียงใหม่ ในครั้งนี้ ทำให้มองเห็นว่า ทาง จังหวัดมีการส่งเสริม และพัฒนาช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่ดี และทันสมัย เพราะนอกจากจะลดต้นทุนให้กับ ผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นช่องทางที่กาลังอยู่ในความนิยมของคนทั่วไปในขณะนี้ นั่นแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของจังหวัดที่จะส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบการ OTOP ของจ.เชียงใหม่ ที่สามารถมีช่องทางการตลาดที่ดี และ ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หรือผู้บริโภค ยิ่ง ๆ ขึ้นไป”

ด้านนายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ ได้พัฒนาสินค้า OTOP มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น 1. การพัฒนาคน 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ4. การพัฒนาทางด้านการตลาด ซึ่งในปัจจุบันพบว่าการพัฒนาทางด้านการตลาดมีการแข่งขันที่สูงมากและแนวโน้มของตลาดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ คือ ตลาดในระบบออนไลน์ จ.เชียงใหม่

เปิดตัว OTOP Chiangmai.com ขายโอทอปผ่านออนไลน์

สำหรับ ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายขายสินค้า OTOP จ.เชียงใหม่ มีการขายสินค้า OTOP ตลาดออนไลน์อยู่แล้ว และจากสถิติการขายพบว่า มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทุก ๆ เดือน สำนักงานพัฒนาชุมชนจ.เชียงใหม่และเครือข่าย OTOP จ.เชียงใหม่ และ เทรดเดอร์ จึงได้จัดประชุมหารือ เพื่อพัฒนาระบบการขายออนไลน์ให้มีความทันสมัย และสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาเว็บไซต์ CDD Chiaangmai.com นอกจากการพัฒนาเว็บไซต์แล้ว ยังมีการคัดสรรสินค้าที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อนำเสนอขายผ่านระบบ ดังกล่าวตลอดจนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น