มหิดลอินเตอร์จัด MUIC Exchange Abroad Fair 2018

วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 14:19 น.
มหิดลอินเตอร์จัด MUIC Exchange Abroad Fair 2018
 

มหิดลอินเตอร์จัด MUIC Exchange Abroad Fair 2018

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "MUIC Exchange Abroad Fair 2018" ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ภายในงานมีนักศึกษาชาวต่างชาติที่อยู่ในโครงการแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาร่วมให้ข้อมูลและแนะนำมหาวิทยาลัยของตน อาทิ WHU – Otto Beisheim School of Management ประเทศเยอรมัน, University of New Brunswick ประเทศสหรัฐแคนาดา, University of Birmingham ประเทศอังกฤษ, Berlin School of Economics and Law ประเทศเยอรมัน International Christian University ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น